ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Fotogaléria > 2018

Vernisáž výstavy Návraty za námetom do Velkých Pavlovic (14.12.2018)
Adventný koncert tanečného odboru
Adventný koncert hudobného odboru - trieda M. Gáfrikovej, A. Nemčekovej, H. Hajlovej
Adventný koncert hudobného odboru
Adventný koncert hudobného odboru - trieda A. Rýzkovej (5.12.2018)
Adventný koncert hudobného odboru - trieda R. Lackovičkovej (5.12.2018)
Vernisáž výstavy 3ZASTAVENIA (16.11.2018)
Vernisáž výstavy Návraty za námetom do Velkých Pavlovic (28.9.2018)
Vernisáž výstavy výtvarníkov z partnerského mesta Pultusk (PL) (17.8.2018)
Plenér Velké Pavlovice (20~22.7.2018)
Triedny koncert žiakov z tried Milana Gála a Dominika Gála (18.6.2018)
Vernisáž výstavy absolventov 2. stupňa výtvarného odboru (15.6.2018)
Koncert tanečného odboru (14.6.2018)

Vernisáž výstavy Návraty za námetom do Velkých Pavlovic (14.12.2018)

na úvod

Adventný koncert tanečného odboru

na úvod

Adventný koncert hudobného odboru - trieda M. Gáfrikovej, A. Nemčekovej, H. Hajlovej

na úvod

Adventný koncert hudobného odboru

na úvod

Adventný koncert hudobného odboru - trieda A. Rýzkovej (5.12.2018)

na úvod

Adventný koncert hudobného odboru - trieda R. Lackovičkovej (5.12.2018)

na úvod

Vernisáž výstavy 3ZASTAVENIA (16.11.2018)

na úvod

Vernisáž výstavy Návraty za námetom do Velkých Pavlovic (28.9.2018)

na úvod

Vernisáž výstavy výtvarníkov z partnerského mesta Pultusk (PL) (17.8.2018)

na úvod

Plenér Velké Pavlovice (20~22.7.2018)

Triedny koncert žiakov z tried Milana Gála a Dominika Gála (18.6.2018)

na úvod

na úvod

Vernisáž výstavy absolventov 2. stupňa výtvarného odboru (15.6.2018)

na úvod

Koncert tanečného odboru (14.6.2018)

na úvod

Program podujatí

24.10. - 7.11.2020
Výstava Štúdia pre dospelých 2016/2020
Výstava bude mať interný charakter (bez verejnosti).