ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Prístup k informáciám > Faktúry

Informácie zverejňované na základe zákona č. 546/2010 Z.z.

Faktúry 2014 dodávateľské (PDF)
Faktúry 2014 odberateľské (PDF)

Faktúry 2015 dodávateľské (PDF)
Faktúry 2015 odberateľské (PDF)

Faktúry 2016 dodávateľské (PDF)
Faktúry 2016 odberateľské (PDF)

Faktúry 2017 dodávateľské (PDF)
Faktúry 2017 odberateľské (PDF)

Faktúry 2018 dodávateľské (PDF)
Faktúry 2018 odberateľské (PDF)

Faktúry 2019 dodávateľské (PDF)
Faktúry 2019 odberateľské (PDF)

Faktúry 2020 dodávateľské (PDF)
Faktúry 2020 odberateľské (PDF)

Program podujatí

24.10. - 7.11.2020
Výstava Štúdia pre dospelých 2016/2020
Výstava bude mať interný charakter (bez verejnosti).