ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

O škole > Publikačná činnosť

Plenér 2014 (2014)
Z tvorby pedagógov výtvarného odboru ZUŠ Senica (2012)

Program podujatí

25.9. - 31.10.2020
Výstava absolventských prác žiakov I. a II. stupňa ZUŠ Senica zo školského roka 2019/2020
Výstava bude mať interný charakter (bez verejnosti).