ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

O škole > Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2011/2012
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2009/2010
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2008/2009
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2007/2008

Program podujatí

25.9. - 31.10.2020
Výstava absolventských prác žiakov I. a II. stupňa ZUŠ Senica zo školského roka 2019/2020
Výstava bude mať interný charakter (bez verejnosti).