ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

O škole > Tlačivá na stiahnutie

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie vo formáte docx
Súhlas so spracovaním osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie vo formáte odt

Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka 2020/21 vo formáte docx
Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka 2020/21 vo formáte odt

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti vo formáte docx
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti vo formáte odt

Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole vo formáte docx
Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole vo formáte odt

Žiadosť o ukončenie štúdia vo formáte docx
Žiadosť o ukončenie štúdia vo formáte odt

Program podujatí

25.9. - 31.10.2020
Výstava absolventských prác žiakov I. a II. stupňa ZUŠ Senica zo školského roka 2019/2020
Výstava bude mať interný charakter (bez verejnosti).