ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Rada školy pri ZUŠ

Mgr. Zuzana Janovičovápredseda
Ing. Branislav Rybnikárpodpredseda
Blažena Izakovičovátajomník
RNDr. Ľubica Krištofováčlen
PhDr. Vladimír Jan Kružíkčlen
Mgr. Filip Lackoviččlen
Ľubomír Mičačlen
Ing. Jozef Mikuščlen
Mgr. Petra Morávkováčlen
Mgr. Anna Praskačováčlen
Ing. Roman Sovačlen

Program podujatí

25.9. - 31.10.2020
Výstava absolventských prác žiakov I. a II. stupňa ZUŠ Senica zo školského roka 2019/2020
Výstava bude mať interný charakter (bez verejnosti).