ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Rada školy pri ZUŠ

Mgr. Zuzana Janovičovápredseda
Ing. Branislav Rybnikárpodpredseda
Blažena Izakovičovátajomník
Ing. Daša Bartošováčlen
PhDr. Vladimír Jan Kružíkčlen
Mgr. Filip Lackoviččlen
Ing. Jozef Mikuščlen
Ivan Paveskačlen
Mgr. Anna Praskačováčlen
Ing. Roman Sovačlen
JUDr. Katarína Vrlováčlen

Program podujatí

7.6. - 13.9.2019
Výstava absolventov I. a II. stupňa
Galéria v podkroví