ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Rada školy pri ZUŠ

Ing. Silvia Samekovápredseda
Ing. Tatiana Čopjanováčlen
Mgr. Zlatica Hlucháčlen
Blažena Izakovičováčlen
Mgr.art. Ján Jozéfekčlen
RNDr. Ľubica Krištofováčlen
Mgr. Filip Lackoviččlen
Ľubomír Mičačlen
Mgr. Petra Morávkováčlen
Stanislav Nemčekčlen
MUDr. Svetlana Žúrkováčlen

Program podujatí

24.10. - 7.11.2020
Výstava Štúdia pre dospelých 2016/2020
Výstava bude mať interný charakter (bez verejnosti).