ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Naše úspechy > Úspechy v súťažiach 2008

Hudobný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Výtvarný odbor

Hudobný odbor

Celoslovenská klavírna súťaž Schneiderova Trnava - 4-ručná hra na klavíri

Simon Vepy,
Adam Melichárek
I. kat. - zlaté pásmo a cena Rady školy
Lívia Kubeková,
Simona Luhová
I. kat. - zlaté pásmo a cena najmladšieho účastníka
Michaela Čederlová,
Monica van Cleven
I. kat. - strieborné pásmo
Adam Melichárek,
Ivan Horňák
II. kat. - zlaté pásmo
Ivan Horňák,
Aneta Horňáková
II. kat. - zlaté pásmo
Aneta Horňáková,
Mária Sovová
II. kat. - zlaté pásmo
Sabina Dobiašová,
Soňa Dobiašová
III. kat. - zlaté pásmo a absolútny víťaz kategórie

Medzinárodná akordeónová súťaž v Dunajskej Strede

Lukáš Krcha1. miesto
Patrik Sadloň6. miesto

Celoslovenská súťaž ZUŠ - DIS v Banskej Bystrici

Zuzana Karáskovástrieborné pásmo a cena najmladšieho účastníka

Senické zlaté jabĺčko - spev

Dalibor IštokII. kat. - 2. miesto
Barbora RybnikárováII. kat. - 3. miesto
Veronika SekáčováIII. kat. - 1. miesto
Žofia RajčákováIII. kat. - 2. miesto
Vanesa SládečkováIII. kat. - 3. miesto
Pavlína VachováIII. kat. - 3. miesto
Veronika SedláčkováIV. kat. - 1. miesto
Júlia HurbánkováIV. kat. - 2. miesto
Alexandra SalvetováIV. kat. - 2. miesto
Alžbeta FábikováIV. kat. - 3. miesto
Martina ReptováV. kat. - 1. miesto
Lucia PullmannováV. kat. - 2. miesto
Petra SekáčováV. kat. - 3. miesto

Stančekova Prievidza

Veronika Sedláčkovákat. C - 3. miesto
Alexandra Salvetovákat. C - čestné uznanie
Júlia Hurbánkovákat. C - čestné uznanie
Martina Reptovákat. D - 1. miesto

Medzinárodná spevácka súťaž "Iuventus canti" Vráble

Veronika SedláčkováIII. kat. - čestné uznanie

Slávik Slovenska

Tatiana Dvorskáokresné kolo - II. kat. - 1. miesto
Veronika Sekáčováokresné kolo - II. kat. - 2. miesto
Tatiana Dvorskákrajské kolo - II. kat. - 3. miesto

Celoslovenská zborová súťaž "Mládež spieva" v Bratislave

zbor ZUŠstrieborné pásmo

"Mladí klaviristi" - sólová hra na klavíri

Aneta Horňáková2. miesto

na úvod

Literárno-dramatický odbor

Súťaž v umeleckom prednese poézie, prózy a detských recitačných kolektívov "Hurbanov pamätník"

Zuzana Karáskováobvodné kolo - 1. miesto
Martin Očkoobvodné kolo - 1. miesto
Oliver Orthobvodné kolo - 1. miesto
Eliška Gáfrikováobvodné kolo - 1. miesto
Klára Štefuskáobvodné kolo - 1. miesto
Marcel Petrášobvodné kolo - 1. miesto
Hana Šefčíkováobvodné kolo - 2. miesto
Viktória Hornáobvodné kolo - 3. miesto
Lucia Hornáobvodné kolo - 3. miesto
Zuzana Karáskováokresné kolo - 1. miesto
Martin Očkookresné kolo - 1. miesto
Eliška Gáfrikováokresné kolo - 1. miesto
Klára Šteruskáokresné kolo - 1. miesto
Lukáš Obermajerokresné kolo - 1. miesto
Marcel Petrášokresné kolo - 2. miesto
Oliver Orthokresné kolo - 2. miesto
Ivana Brožkováokresné kolo - 2. miesto
Mária Bederkováokresné kolo - 3. miesto
Magdaléna Trubanováokresné kolo - 3. miesto

"Hollého pamätník" - krajské kolo

Zuzana Karásková1. miesto - nominácia na Hviezdoslavov Kubín
Vanesa Sládečková1. miesto - nominácia na Hviezdoslavov Kubín
Dominika Hoferková1. miesto - nominácia na Hviezdoslavov Kubín
Oliver Orth2. miesto
Juraj Gembeš2. miesto
Eliška Gáfriková3. miesto
Lukáš Obermajer3. miesto
detský recitačný kolektív1. miesto

"Šaliansky Maťko"

Dominika Štuberováregionálne kolo - 1. miesto
Vanesa Sládečkováregionálne kolo - 1. miesto
Adam Pavlovčinregionálne kolo - 1. miesto
Hana Ševčíkováregionálne kolo - 3. miesto
Martin Očkoregionálne kolo - 3. miesto
Oliver Orthregionálne kolo - 3. miesto
Eliška Gáfrikováregionálne kolo - 3. miesto
Dominika Štuberovákrajské kolo - 1. miesto
Vanesa Sládečkovákrajské kolo - 1. miesto
Adam Pavlovčinkrajské kolo - 1. miesto
Vanesa Sládečkováceloslovenské kolo - 3. miesto

"Beniakove Chynorany" Modra

Dominika Hoferková2. miesto

Regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorby "Senické zrkadielko Aničky Gamanovej"

inscenácia Najkrajšie perly1. miesto
inscenácia Mystério Refridžeráto1. miesto
inscenácia Sanitka1. miesto
inscenácia Škovránok a had3. miesto

Krajská súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorby "Senická divadelná jar"

inscenácia Najkrajšie perly2. miesto
inscenácia Mystério Refridžeráto3. miesto

"Timravina studnička" - celoslovenské kolo v Lučenci

Zuzana KaráskováI. kat. - 1. miesto
Oliver OrthII. kat. - 2. miesto
Juraj GembešIII. kat. - 1. miesto

Jubilujúcemu súboru Zádrapky pri príležitosti 25. výročia založenia bolo udelené ocenenie za rozvoj divadelného a recitačného umenia na Slovensku, dosahovanie mimoriadnych úspechov v oblasti detskej dramatickej tvorivosti, divadla mladých, detských recitačných kolektívov, divadla poézie a umeleckého prednesu. Poctu generálneho riaditeµa Národného osvetového centra v Bratislave odovzdal súboru školy minister školstva Ján Mikolaj a zástupkyňa NOC Jaroslava Čajková.

na úvod

Tanečný odbor

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke skupiny SCREAM www.scream.sk.

Celoslovenská súťaž "Považskobystrický pohár"

disco dance juniori - 2. miesto

Celoslovenská súťažná prehliadka "Bojnice Dancefitness"

disco choreografie juniori - 1. miesto
show choreografie juniori - 1. miesto
scénické choreografie - 1. miesto

Celoslovenská súťaž v scénických tancoch Nové Zámky

choreografie od 11 do 15 rokov - cena poroty za využitie techniky "pointé" v choreografii

Celoslovenská súťažná prehliadka "Senecká dúha"

scénické choreografie deti - 1. miesto
scénické choreografie juniori - 1. miesto
iné choreografie deti - 3. miesto
iné choreografie juniori - 1. miesto
disco choreografie juniori - cena poroty

Celoslovenská súťaž "My dance Myjava"

otvorené choreografie deti - 3. miesto
otvorené choreografie juniori - 1. miesto
show dance juniori - 2. miesto
disco choreografie juniori - 1. miesto
malé choreografie juniori - 1. miesto

Celoslovenská súťažná prehliadka "Beatfórum Gbely"

Martina Gašparovácena poroty za tanečný výkon
Martina Gašparová,
Silvia Grachová
malé choreografie juniori - 1. miesto
disco choreografie deti - 2. miesto
disco choreografie juniori - 1. miesto
disco choreografie mládež - 1. miesto
show choreografie juniori - 3. miesto
malé choreografie deti - 2. miesto
disco choreografie juniori - 2. miesto
show choreografie deti - 3. miesto
show choreografie juniori - 2. miesto
show choreografie juniori - 3. miesto
show dance choreografie - cena poroty za kostým

Celoslovenská súťažná prehliadka Hlohovec

Monika Kušnírová1. miesto

Pohár primátora mesta Považská Bystrica

Monika KušnírováJVK skupina - 1. miesto

3. kolo celoslovenského pohára Šaµa

Monika KušnírováJVK skupina - 1. miesto

Považskobystrický pohár

JVK v kat. show dance - 2. miesto

Majstrovstvá SR v street tancoch a modernom tanci Senica

Nina RavasováDVK sólo - 4. miesto
Nina Ravasová,
Simona Šedivá
DVK duo - 5. miesto
DVK skupina - 3. miesto
DVK formácia - 2. miesto
Monika KušnírováJVK sólo - 1. miesto
Leonard ŠimekJVK sólo - 1. miesto
Adam PavlovčinJVK sólo - 4. miesto
Mirka SkokováJVK sólo - 5. miesto
Monika Kušnírová,
Simona Morávková
JVK duo - 1. miesto
JVK skupina - 1. miesto
JVK formácia - 2. miesto
JVK street skupina - 2. miesto
Dominika KocourkováHVK sólo - 1. miesto
Radka Lachová,
Natália Kováčová
HVK duo - 2. miesto
HVK skupina - 1. miesto
HVK formácia - 1. miesto
Dominika KocourkováHVK sólo street - 1. miesto

Svetový pohár v modernom tanci Bochum, Nemecko

JVK skupina - 3. miesto
HVK skupina - 2. miesto
JVK formácia - 4. miesto

na úvod

Výtvarný odbor

"Európa v škole" - okresné kolo

5 ocenení

"Plody Záhoria" - okresná súťaž

10 ocenení

"Zvieratá nášho regiónu" - okresná súťaž

8 ocenení

"Vesmír očami detí" - okresná súťaž

9 ocenení

"Senické zlaté jabĺčko" - mestská súťaž

55 ocenení

"Požiarna ochrana" - okresná súťaž

7 ocenení

"Dialóg európskych kultúr"

3 ocenenia

"Zem - moja planéta"

8 ocenení

"Európa v škole" - krajské kolo

Miroslav Bachuraocenenie

"Plody našich záhrad" - celoslovenská súťaž

Michala Kraicováocenenie

Medzinárodná súťaž žiakov predškolského veku "Žitnoostrovské pastelky" Dunajská Streda

Katarína Ilčíkováocenenie

na úvod

Program podujatí

25.9. - 31.10.2020
Výstava absolventských prác žiakov I. a II. stupňa ZUŠ Senica zo školského roka 2019/2020
Výstava bude mať interný charakter (bez verejnosti).