ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Naše úspechy > Úspechy v súťažiach 2009

Hudobný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Výtvarný odbor

Hudobný odbor

Celoslovenská klavírna súťaž Schneiderova Trnava - sólová hra na klavíri

Vivien KubekováI. kat. - cena najmladšieho účastníka
Lívia KubekováI. kat. - zlaté pásmo
Simon VepyI. kat. - strieborné pásmo
Veronika PolákováI. kat. - strieborné pásmo
Aneta HorňákováII. kat. - strieborné pásmo
Ivan HorňákIII. kat. - zlaté pásmo

Medzinárodná súťaž "Flautiáda" Šaľa

Alexandra Kubinovástrieborné pásmo

Stančekova Prievidza

Martin Janšák1. miesto
Tatiana Dvorská4. miesto
Veronika Sedláčková1. miesto
Erik Michálek1. miesto
Martina Reptová1. miesto

Medzinárodná spevácka súťaž "Iuventus canti" Vráble

Martin Janšákčestné uznanie

Slávik Slovenska

Martin Janšákokresné kolo - 1. miesto
Tatiana Dvorskáokresné kolo - 1. miesto
Tatiana Dvorskákrajské kolo - 3. miesto

Festival mladých interpretov Jána Cikkera Banská Bystrica

Dominika BeňákováII. kat. - strieborné pásmo
Veronika SedláčkováIII. kat. - strieborné pásmo
Martina ReptováIII. kat. - zlaté pásmo

Bojnická perla

Dominika Kudolániovázlaté pásmo

"Mládež spieva"

spevácky zbor ZUŠkrajské kolo - zlaté pásmo a cena poroty
spevácky zbor ZUŠceloslovenské kolo - zlaté pásmo s pochvalou poroty a osobitná cena za interpretáciu skladby "Deti a dúha"

Beatfórum Gbely

Marcel Chropúvka2. miesto
Dominika Kudolániovácena prednostky mesta Gbely

"Dni Miloša Ruppeldta" - súťaž v sólovom klasickom speve, Bratislava

Veronika SedláčkováIV. kat. - 1. miesto - laureátka súťaže
Martin JanšákI. kat. - 2. miesto
Erik MichálekIV. kat. - 2. miesto
Dominika BeňákováIII. kat. - 2. miesto
Tatiana DvorskáII. kat. - 4. miesto

"Mladí klaviristi" - sólová hra na klavíri

Aneta HorňákováIV. kat. - 2. miesto
Ivan HorňákVI. kat. - 3. miesto

Talenty L. Mokrého Topoľčany

Lívia Kúbekovázlaté pásmo
Simon Vépyzlaté pásmo
Adam Melichárekzlaté pásmo
Barbora Rybnikárovástrieborné pásmo
Veronika Sekáčovástrieborné pásmo
Monica van Clevenbronzové pásmo
Viktória Olšovástrieborné pásmo
Aneta Horňákovástrieborné pásmo
Ivan Horňákbronzové pásmo

na úvod

Literárno-dramatický odbor

"Beniakove Chynorany" Modra

Eliška GáfrikováI. kat. - 2. miesto s postupom
Mária BederkováII. kat. - 2. miesto

"Rozprávkové vretienko" - súťaž v prednese rozprávok

Mária Karáskováokresné kolo - I. kat. - 3. miesto
Martin Očkookresné kolo - I. kat. - 3. miesto
Sabína Phanováokresné kolo - II. kat. - 1. miesto
Sabína Phanovákrajské kolo - 2. miesto
Sabína Phanovácelonárodné kolo - 1. miesto

Regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorby "Senické zrkadielko Anky Gamanovej"

scénická miniatúra Vo vlaku1. miesto
bábková rozprávka Princezná na hrášku2. miesto
rozprávka Vták Ailpein2. miesto
Filip Šebestacena za herecký výkon vo vedľajšej postave v inscenácii Vodník

Krajská súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorby "Senická divadelná jar"

scénická miniatúra Vo vlaku1. miesto - postup na celoštátnu prehliadku Zlatá priadka v Šali

Súťaž v umeleckom prednese poézie, prózy a detských recitačných kolektívov "Hurbanov pamätník"

Mária Karáskováokresné kolo - I.kat. poézia - 2. miesto
Martin Očkookresné kolo - I. kat. próza - 1. miesto
Adam Pavlovčinokresné kolo - II. kat. poézia - 1. miesto
Viktória Hornáokresné kolo - II. kat. poézia - 2. miesto s postupom
Oliver Orthokresné kolo - II. kat. poézia - 2. miesto
Juraj Gembešokresné kolo - II. kat. próza - 1. miesto
Sabina Phanováokresné kolo - II. kat. próza - 2. miesto
Eliška Gáfrikováokresné kolo - III. kat. poézia - 1. miesto
Eliška Gáfrikováokresné kolo - III. kat. próza - 1. miesto
Oliver Orthokresné kolo - cena za alternatívny prednes
Eugen Klempa,
Lukáš Obermajer
okresné kolo - 2. miesto s postupom
detský recitačný kolektívokresné kolo - 1. miesto

"Hollého pamätník" - krajské kolo

Martin OčkoI. kat. próza - 1. miesto - postup na Hviezdoslavov Kubín
Juraj GembešII. kat. próza - 1. miesto
Adam PavlovčinII. kat. poézia - 1. miesto
Eliška GáfrikováIII. kat. poézia - 2. miesto
Eliška GáfrikováIII. kat. próza - 2. miesto
detský recitačný kolektív1. miesto - návrh na postup na Hviezdoslavov Kubín

"Timravina studnička"

Mária Magdaléna Plančárováregionálne kolo - II. kat. - 1. miesto
Sabína Phanováregionálne kolo - III. kat. - 1. miesto
Anna Reptováregionálne kolo - IV. kat. - 1. miesto
Jakub Marečekregionálne kolo - I. kat. - 3. miesto
Eugen Klemparegionálne kolo - IV. kat. - 2. miesto
Mária Magdaléna Plančárováceloslovenské kolo - II. kat. - 3. miesto
Sabína Phanováceloslovenské kolo - III. kat. - 1. miesto
Anna Reptováceloslovenské kolo - IV. kat. - 1. miesto

"Šaliansky Maťko" - okresné kolo

Martin OčkoII. kat. - 2. miesto
Dominika ŠtuberováIII. kat. - 2. miesto
Oliver OrthIII. kat. - 3. miesto

na úvod

Tanečný odbor

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke skupiny SCREAM www.scream.sk.

Celoslovenská súťaž v modernom tanci Bojnice

scénické choreografie deti 9 - 11 rokov - 1. miesto
scénické choreografie mládež - 1. miesto
show choreografie deti 12 - 14 rokov - cena poroty za kostým

Celoslovenská súťaž v scénických tancoch Nové Zámky

kategória juniori - 2. miesto
kategória mládež - 1. miesto

Celoslovenská tanečná súťaž "Senecká dúha"

iné choreografie deti - 3. miesto
scénické choreografie dospelí - 1. miesto

Celoslovenská tanečná súťaž "Saltare Orbis" Malacky

Žofia Fodorová,
Lucia Kollárová
malé choreografie duo juniori - 2. miesto
Silvia Grachová,
Petra Dubcová
malé choreografie duo mládež - 1. miesto
Martina Gašparová,
Silvia Grachová,
Martin Novomeský
malé choreografie mládež - 1. miesto
scénické choreografie mládež - 1. miesto
open choreografie mládež - 1. miesto

Pohár primátora mesta Považská Bystrica

Monika Kušnírová,
Simona Morávková
DD duo - 2. miesto

Slovenský pohár

Monika Kušnírová,
Simona Morávková
DD duo - 1. miesto
Monika KušnírováDD sólo - 2. miesto
Leonard ŠimekDD sólo - 1. miesto
Matúš BehanDD sólo - 1. miesto
Dominika KocourkováDD sólo - 2. miesto
Adam PavlovčinDD sólo - 3. miesto

Celoslovenská súťaž Šaľa

DVK skupina - 1. miesto
JVK skupina - 2. miesto
Leonard ŠimekDD sólo - 1. miesto
Matúš BehanDD sólo - 2. miesto
Monika KušnírováDD sólo - 1. miesto
Romana Pekarová,
Miroslava Skoková
DD duo - 2. miesto
Monika Kušnírová,
Simona Morávková
DD duo - 3. miesto

Majstrovstvá SR Senica

DVK - 1. miesto
JVK - 1. miesto
HVK - 1. miesto
DVK formácia - 1. miesto
JVK formácia - 1. miesto
HVK formácia - 1. miesto
Nina RavasováDD sólo - 2. miesto
Leonard ŠimekDD sólo - 1. miesto
Matúš BehanDD sólo - 3. miesto
Monika KušnírováDD sólo - 1. miesto
Nina Ravasová,
Marcela Ondrejková
DD duo - 2. miesto
Monika Kušnírová,
Simona Morávková
DD duo - 2. miesto
Romana Pekarová,
Miroslava Skoková
DD duo - 3. miesto
Michaela Barcajová,
Adam Pavlovčin
DD duo - 2. miesto

Majstrovstvá sveta Ostrava

DVK skupina - 2. miesto
JVK skupina - 2. miesto
Nina Ravasová,
Marcela Ondrejková
DD duo - 3. miesto
Nina RavasováDD sólo - 4. miesto

Celoslovenská súťaž v modernom a scénickom tanci "MY DANCE" Myjava

Žofia Fodorová,
Lucia Kollárová
1. miesto
scénické choreografie deti - 1. miesto

Celoslovenská súťažná prehliadka "Beatfórum" Gbely

scénické choreografie deti - 2. miesto
otvorené choreografie deti - 1. miesto

na úvod

Výtvarný odbor

"Európa v škole"

Silvia Trimelováokresné kolo - ocenenie
Kristína Krškováokresné kolo - ocenenie
Martin Gegušokresné kolo - ocenenie
Jana Tomašíkováokresné kolo - ocenenie
Kristína Mešťánkováokresné kolo - ocenenie
Linda Eichingerováokresné kolo - ocenenie
Lucia Jánošováokresné kolo - ocenenie
Matej Halinárkrajské kolo - 2. miesto
Michaela Černekovákrajské kolo - čestné uznanie
Linda Eichingerováceloslovenské kolo - ocenenie

"Vesmír očami detí"

Patrik Remišocenenie
Monika Junasováocenenie
Andrej Čederleocenenie
Adam Galaocenenie
Miriam Slobodováocenenie
Simona Ožvoldíkováocenenie
Michaela Mindžákováocenenie
Dominika Mihálováocenenie
René Pilátocenenie, celoslovenská súťaž - 1. miesto

"Deň Zeme"

Simona Bartalováocenenie
Aida al Khufashocenenie
Lucia Žilinekováocenenie
Kristína Halašováocenenie

Medzinárodná súťaž žiakov predškolského veku "Žitnoostrovské pastelky" Dunajská Streda

Ema Májkováocenenie
Jakub Halašocenenie

"Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2009" Galanta

Michala Kraicová1. miesto
Matej Halinár2. miesto

"Mudrochova paleta 2009"

Výsledky súťaže nájdete tu.

"Protipožiarna ochrana"

Andrej Čederleocenenie
Šimon Petrákocenenie
David Rýzekocenenie
Martin Filipocenenie
René Pilátocenenie
Patrik Ölveckyocenenie

"Kto nás chráni - Deň polície"

Soňa Šimkováocenenie
Tibor Vlčekocenenie
Ján Zlochocenenie
Lucia Žilinkováocenenie
Vincent Vystavelocenenie
Martin Jablonickýocenenie

V. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže "Vianočná pohľadnica" Dolný Kubín

Matúš Pös2. miesto
Dominika Slobodová2. miesto
Nina Hladíkováocenenie
Adam Galaocenenie

na úvod

Program podujatí

25.9. - 31.10.2020
Výstava absolventských prác žiakov I. a II. stupňa ZUŠ Senica zo školského roka 2019/2020
Výstava bude mať interný charakter (bez verejnosti).