ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Naše úspechy > Úspechy v súťažiach 2010

Hudobný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Výtvarný odbor

Hudobný odbor

Senické zlaté jabĺčko

Výsledky súťaže nájdete tu.

Stančekova Prievidza

Veronika SedláčkováIV. kat. - 1. miesto
Dáša ŠčepkováII. kat. - 3. miesto
Martin JanšákII. kat. - 4. miesto
Erik MichálekIV. kat. - 4. miesto

POP Senica

Tatiana DvorskáI. kat. - 2. miesto
Dominika Kudolániovácena poroty

Celoslovenská súťaž v populárnom speve "Bojnická perla"

Marcel Chropúvkazlaté pásmo
Erik Michálekbronzové pásmo

Slávik Slovenska

Martin Janšákokresné kolo - I. kat. - 2. miesto
Tatiana Dvorskáokresné kolo - II. kat. - 2. miesto
Veronika Sekáčováokresné kolo - III. kat. - 1. miesto

Súťaž populárnej piesne "Senecká dúha"

Dáša Ščepková2. miesto
Tatiana Dvorská2. miesto
Erik Michálek2. miesto
Marcel Chropúvka3. miesto

Súťaž mládežníckych speváckych zborov "Mládež spieva"

spevácky zbor ZUŠkrajské kolo - zlaté pásmo s pochvalou poroty
spevácky zbor ZUŠceloslovenské kolo - zlaté pásmo, cena za vysokú hlasovú kultúru a cena národného osvetového centra

Nitrianska lutna

Ivan Horňák1. miesto
Lukáš Krcha2. miesto a cena poroty za najlepšiu interpretáciu slovanskej skladby
Rastislav Ondrejkovič2. miesto

Detská interpretačná súťaž v hre na dychové nástroje Banská Bystrica

Alexandra Kubinovázlaté pásmo

Regionálna súťaž v sólovej a komornej hre na akordeón Trnava

Timotej MarečekI. kat. - strieborné pásmo
Adam DenkóciII. kat. - zlaté pásmo
Rastislav OndrejkovičII. kat. - zlaté pásmo
Lukáš KrchaIII. kat. - zlaté pásmo

Beatfórum Gbely

Martin Janšákcena za interpretáciu detskej piesne

Súťaž v sólovom klasickom speve "Dni Miloša Ruppeldta" Bratislava

Martin JanšákI. kat. - 1. miesto
Veronika SedláčkováIV. kat. - 2. miesto
Erik MichálekIV. kat. - 3. miesto
Tatiana DvorskáII. kat. - čestné uznanie
Dominika BeňákováIII. kat. - čestné uznanie
Martina ReptováV. kat. - čestné uznanie

Súťaž v hre "Dni Miloša Ruppeldta" Bratislava

Soňa Nemcová3. miesto (klarinet)
Zdenko Juríčekčestné uznanie (klarinet)

na úvod

Literárno-dramatický odbor

Súťaž v umeleckom prednese poézie, prózy a detských recitačných kolektívov "Hurbanov pamätník"

Mária Karáskováobvodné kolo - I.kat. poézia - 1. miesto
Adam Praskačobvodné kolo - I. kat. poézia - 2. miesto
Michaela Mikušováobvodné kolo - I. kat. poézia - 3. miesto
Martin Janšákobvodné kolo - I. kat. próza - 1. miesto
Mária Magdaléna Plančákováobvodné kolo - II. kat. poézia - 1. miesto
Zuzana Karáskováobvodné kolo - II. kat. poézia - 2. miesto
Dominika Štuberováobvodné kolo - II. kat. próza - 1. miesto
Ján Balgaobvodné kolo - II. kat. próza - 1. miesto
Martin Očkoobvodné kolo - II. kat. próza - 2. miesto
Oliver Orthobvodné kolo - II. kat. próza - 2. miesto
Kristína Oslejováobvodné kolo - II. kat. próza - 3. miesto
Adam Pavlovčinobvodné kolo - III. kat. poézia - 1. miesto
Vanesa Sládečkováobvodné kolo - III. kat. poézia - 1. miesto
Juraj Gembešobvodné kolo - III. kat. próza - 1. miesto
Sabína Phanováobvodné kolo - III. kat. próza - 1. miesto
Hana Ševčíkováobvodné kolo - III. kat. próza - 2. miesto
Lucia Hornáobvodné kolo - III. kat. próza - 3. miesto
Mária Karáskováokresné kolo - I. kat. poézia - 1. miesto
Martin Janšákokresné kolo - I. kat. próza - 1. miesto
Viktória Hornáokresné kolo - II. kat. poézia - 1. miesto
Mária Magdaléna Plančárováokresné kolo - II. kat. poézia - 2. miesto s postupom
Martin Očkookresné kolo - II. kat. próza - 1. miesto
Dominika Štuberováokresné kolo - II. kat. próza - 2. miesto
Adam Pavlovčinokresné kolo - III. kat. poézia - 1. miesto
Eliška Gáfrikováokresné kolo - III. kat. poézia - 2. miesto
Vanesa Sládečkováokresné kolo - III. kat. poézia - 3. miesto
Juraj Gembešokresné kolo - III. kat. próza - 1. miesto
Eliška Gáfrikováokresné kolo - III. kat. próza - 2. miesto s postupom
Sabína Phanováokresné kolo - III. kat. próza - 3. miesto
Eugen Klempaokresné kolo - IV. kat. próza - 1. miesto
Anna Reptováokresné kolo - IV. kat. próza - 2. miesto s postupom

"Hollého pamätník" - krajské kolo

Martin JanšákI. kat. próza - 1. miesto
Mária Madgaléna PlančárováII. kat. poézia - 2. miesto
Martin OčkoII. kat. próza - 1. miesto
Adam PavlovčinIII. kat. poézia - 1. miesto
Eliška GáfrikováIII. kat. próza - 2. miesto s postupom
Juraj GembešIII. kat. próza - 3. miesto
Anna ReptováIV. kat. próza - 1. miesto
Eugen KlempaIV. kat. próza - 2. miesto

Regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorby "Senické zrkadielko Anky Gamanovej"

predstavenie O troch zlých princeznách2. miesto
predstavenie Rybár a prsteň morskej pannydiplom za účasť

Krajská scénická žatva Senica

scénická miniatúra Honba za klenotom Záhoria1. miesto

Celoslovenská divadelná prehliadka "Divadlo a deti" Rimavská Sobota

scénická miniatúra Honba za klenotom Záhoria3. miesto

Recitačná súťaž "Rozprávkové vretienko"

Sabina Phanováokresné kolo - II. kat. - 1. miesto
Sabina Phanovákrajské kolo - II. kat. - 1. miesto

"Timravina studnička"

Adam Praskačregionálne kolo - I. kat. - 1. miesto
Martin Očkoregionálne kolo - II. kat. - 1. miesto
Sabína Phanováregionálne kolo - III. kat. - 1. miesto
Anna Reptováregionálne kolo - IV. kat. - 1. miesto
Adam Praskačceloslovenské kolo - I. kat. - 1. miesto
Sabína Phanováceloslovenské kolo - III. kat. - 1. miesto
Anna Reptováceloslovenské kolo - IV. kat. - 1. miesto

"Šaliansky Maťko" - okresné kolo

Michaela MikušováI. kat. - 2. miesto
Martin HrevušII. kat. - 2. miesto
Martin OčkoIII. kat. - 2. miesto
Zuzana KaráskováIII. kat. - 3. miesto
Mária Magdaléna PlančárováIII. kat. - 2. miesto

na úvod

Tanečný odbor

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke skupiny SCREAM www.scream.sk.

Celoslovenská tanečná súťaž "Senecká dúha"

klasický tanec juniori - 1. miesto
klasický tanec juniori - 2. miesto
Žofia Fodorová,
Lucia Kollárová
malé choreografie juniori - 1. miesto
Silvia Grachovámalé choreografie mládež - zvláštna cena poroty
tance iných národov mládež - 2. miesto
scénický tanec mládež - 1. miesto

Majstrovstvá sveta v tanci Bratislava

DVK skupina - 2. miesto
HVK - 4. miesto

Celoslovenská súťaž o pohár primátora Bratislavy

Nina Ravasovásólo - 1. miesto
Nina Ravasová,
Marcela Ondrejková
duo - 2. miesto
Timea Heráková,
Klára Špačková
duo - 2. miesto

Československý pohár Šaľa

Monika Kušnírovásólo - 1. miesto
DVK skupina - 1. miesto
HVK skukpina - 1. miesto
Nina Ravasovásólo - 1. miesto
Adam Pavlovčin,
Michaela Barcajová
duo - 2. miesto

Celoslovenská súťažná prehliadka "Beatfórum" Gbely

DVK skupina - 1. miesto
JVK skupina - 1. miesto
HVK skupina - 1. miesto
Monika Kušnírovásólo - 2. miesto
scénické choreografie mládež - 3. miesto

Celoslovenská súťaž Považská Bystrica

Monika Kušnírovásólo - 1. mieto
Leonard Šimek,
Nina Ravasová
duo - 2. miesto
Timea Heráková,
Klára Špačková
duo - 3. miesto

Československé finále "Skupina roka"

postup do Prahy

Majstrovstvá SR Senica

Timea Heráková,
Klára Špačková
DVK duo - 3. miesto
DVK skupina - 2. miesto
DVK formácia - 1. miesto
Leonard ŠimekJVK sólo - 1. miesto
Matúš BehanJVK sólo - 3. miesto
JVK skupina - 1. miesto
JVK formácia - 1. miesto
Monika KušnírováHVK sólo - 1. miesto
Monika Kušírová,
Simona Morávková
HVK duo - 1. miesto
Romana Pekarová,
Miroslava Skoková
HVK duo - 1. miesto
HVK skupina - 1. miesto
HVK formácia - 1. miesto
HVK street skupina - 2. miesto

Majstrovstvá sveta v modernom tanci Ostrava

DVK skupina - 4. miesto
HVK formácia - 7. miesto

Celoslovenská súťaž v modernom a scénickom tanci "MY DANCE" Myjava

DVK skupina - 1. miesto
JVK skupina - 3. miesto
HVK skupina - 2. miesto

Celoslovenská súťažná prehliadka "Beatfórum" Gbely

DVK skupina - 1. miesto
JVK skupina - 1. miesto
HVK skupina - 1. miesto

na úvod

Výtvarný odbor

"Európa v škole"

Margaréta Pia Boťánkováokresné kolo - ocenenie
Kristína Kriškováokresné kolo - ocenenie
Dominik Markookresné kolo - ocenenie
Anna Surováokresné kolo - ocenenie
Zuzana Velickáokresné kolo - ocenenie
Anna Medovičováokresné kolo - ocenenie
Patrik Masárokresné kolo - ocenenie
Stanislava Lisickáokresné kolo - ocenenie
Martin Koprlaokresné kolo - ocenenie
Anna Medovičováceloslovenské kolo - ocenenie
Stanislava Lisickáceloslovenské kolo - čestné uznanie

"Zvieratá nášho regiónu"

Kristína Kriškováocenenie
Alexandra Kadlečíkováocenenie

"Vesmír očami detí"

Lucia Žilinekováocenenie
Martin Koprlaocenenie
Filip Buchtaocenenie
Ján Volárikocenenie

"Deň zeme - Zachráňme zem"

Šimon Petrákocenenie
Petra Hučkováocenenie

Senické zlaté jabĺčko

Výsledky súťaže nájdete tu.

"Kto nás chráni"

Kristína Kriškováocenenie
Tibor Vlčekocenenie
Martin Koprlaocenenie

"Rozmanitosť prírody"

Petra Brodňanováocenenie
Stanislav Štetinaocenenie
Róbert Boorocenenie
Michaela Mikušováčestné uznanie
Eva Ščepkováčestné uznanie
Nina Orthováčestné uznanie
Matúš Nečasčestné uznanie
Tomáš Žilínekčestné uznanie

"Pocta M. R. Štefánikovi"

Kristína Janšáková1. miesto
Natália Holotováocenenie
Michaela Mikušovácena starostky
Jozef Varga1. miesto
Adam Pipíška2. miesto

Medzinárodná súťaž žiakov predškolského veku "Žitnoostrovské pastelky" Dunajská Streda

Nina Orthováocenenie
Slávka Mihálováocenenie
Juraj Vyletelocenenie
Pavlína Praskačováocenenie

"Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2010" Galanta

Michala Kraicováocenenie
Patrik Masárocenenie

"Požiarna ochrana"

Mário Žilínekocenenie
Erik Malachovocenenie
Jana Švrčkováocenenie
Radovan Michaličkaocenenie
Tomáš Žilínekocenenie
Patrik Őlveckyocenenie
Paulína Podoliakováocenenie
Martin Koprlaocenenie
Hana Ševčíkováocenenie
Peter Kotúnocenenie

VI. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže "Vianočná pohľadnica" Dolný Kubín

Tomáš Žilínekocenenie
Jasmína Sovováocenenie
Lucia Polákováocenenie

na úvod

Program podujatí

25.9. - 31.10.2020
Výstava absolventských prác žiakov I. a II. stupňa ZUŠ Senica zo školského roka 2019/2020
Výstava bude mať interný charakter (bez verejnosti).