ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Naše úspechy > Úspechy v súťažiach 2014

Hudobný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Výtvarný odbor

Hudobný odbor

Celoslovenská súťaž v štvorručnej hre na klavíri Schneiderova Trnava

Daniela Rybnikárová,
Alica Zahumenská
1. kategória - zlaté pásmopedagóg Mgr. Ľubica Mikušová
Pavlína Praskačová,
Alica Zahumenská
1. kategória - zlaté pásmopedagóg Mgr. Ľubica Mikušová
Ondrej Cibula,
Júlia Hurbaničová
1. kategória - zlaté pásmopedagóg Mgr. Ľubica Mikušová
Martina Sivoňová,
Matúš Sivoň
1. kategória - strieborné pásmopedagóg Mgr. Ľubica Mikušová
Nina Orthová,
Darina Tomašovičová
1. kategória - bronzové pásmopedagóg Mgr. Zuzana Janovičová
Darina Tomašovičová,
Samuel Kristián Vacula
2. kategória - zlaté pásmopedagóg Mgr. Zuzana Janovičová
Erik Malachov,
Gabriela Vávrová
3. kategória - strieborné pásmopedagóg Mgr. Ondrej Hluchý

Regionálna súťažná prehliadka Klavírna Senica

Výsledky súťaže

Celoslovenská súťaž v sólovej hre na klavíri Nitrianska lutna

Alica Zahumenská1. kategória - 2. miestopedagóg Mgr. Ľubica Mikušová
Daniela Rybnikárová2. kategória - 3. miestopedagóg Mgr. Ľubica Mikušová
Patrik Babic2. kategória - 2. miestopedagóg Alena Nemčeková
Nina Orthová2. kategória - 1. miestoMgr. Zuzana Janovičová
Samuel Kristián Vacula4. kategória - 3. miestopedagóg Mgr. Zuzana Janovičová

Regionálna súťaž v hre na akordeóne Trnava

Patrik Praskačzlaté pásmopedagóg Hilda Hajlová
Radoslav Chomazlaté pásmopedagóg Hilda Hajlová
Martin Jedinýzlaté pásmopedagóg Hilda Hajlová
Timotej Marečekzlaté pásmopedagóg Hilda Hajlová
Kristína Habovázlaté pásmopedagóg Anna Rýzková
Peter Denkócizlaté pásmopedagóg Anna Rýzková
Jana Harnošovázlaté pásmo - absolútny víťaz súťažepedagóg Anna Rýzková

Celoslovenská súťaž v hre na akordeóne Nitrianska lutna

Patrik Praskač1. miestopedagóg Hilda Hajlová

Beatfórum Gbely

Martin Janšákcena Schindlerapedagóg Mgr. Anna Praskačová
Tatiana Dvorská2. miestopedagóg Mgr. Anna Praskačová

Súťaž v sólovom klasickom speve Dni Miloša Ruppeldta Bratislava

Natália Svatá1. kategória - 1. miestopedagóg Mgr. Katarína Kružíková
Pavlína Praskačová1. kategória - čestné uznaniepedagóg Eva Poláková
Martin Janšák2. kategória - 3. miestopedagóg Mgr. Anna Praskačová
Tatiana Dvorská3. kategória - čestné uznaniepedagóg Mgr. Anna Praskačová
Dominika Beňáková4. kategória - čestné uznaniepedagóg Eva Poláková

Senické zlaté jabĺčko - spevácka súťaž

Timea Vávrová2. kategória - laureátpedagóg Eva Poláková
Patrícia Pavelková2. kategória - strieborné pásmopedagóg Eva Poláková
Nikola Vančeková2. kategória - bronzové pásmopedagóg Mgr. Katarína Kružíková
Natália Svatá2. kategória - strieborné pásmopedagóg Mgr. Katarína Kružíková
Samira Abdiu2. kategória - strieborné pásmopedagóg Mgr. Katarína Kružíková
Natália Filová3. kategória - laureátpedagóg Eva Poláková
Pavlína Praskačová3. kategória - zlaté pásmopedagóg Eva Poláková
Nina Orthová3. kategória - strieborné pásmopedagóg Eva Poláková
Adriana Zuzana Cigánková3. kategória - bronzové pásmopedagóg Mgr. Katarína Kružíková
Ján Sukupa3. kategória - bronzové pásmopedagóg Eva Poláková
Michaela Marečková4. kategória - zlaté pásmopedagóg Eva Poláková
Sidónia Zimková4. kategória - bronzové pásmopedagóg Mgr. Katarína Kružíková
Martina Štuberová5. kategória - laureátpedagóg Mgr. Katarína Kružíková
Jana Komárková5. kategória - strieborné pásmopedagóg Mgr. Katarína Kružíková

Stančekova Prievidza

Pavol Gašparbronzové pásmopedagóg Mgr. Anna Praskačová
Ján Sukupabronzové pásmopedagóg Eva Poláková
Timea Vávrovástrieborné pásmopedagóg Eva Poláková
Katarína Sadloňovástrieborné pásmopedagóg Mgr. Anna Praskačová
Natália Svatástrieborné pásmopedagóg Mgr. Katarína Kružíková
Martin Janšákstrieborné pásmopedagóg Mgr. Anna Praskačová
Tatiana Dvorskástrieborné pásmopedagóg Mgr. Anna Praskačová
Dominika Beňákovástrieborné pásmopedagóg Eva Poláková

POP Senica

Natália Svatá3. miestopedagóg Mgr. Katarína Kružíková
Tatiana Dvorská1. miestopedagóg Mgr. Anna Praskačová

Detská interpretačná súťaž Jána Cikkera Banská Bystrica

Tatiana Dvorská3. kategória - strieborné pásmopedagóg Mgr. Anna Praskačová
Dominika Beňáková4. kategória - 1. miestopedagóg Eva Poláková
Veronika Sedláčková5. kategória - 1. miestopedagóg Eva Poláková

Medzinárodná súťaž IUVENTUS CANTI Vráble

Natália Svatápostup do 2. kolapedagóg Mgr. Katarína Kružíková

Súťaž populárnej piesne Senecká dúha

Katarína Sadloňová2. miestopedagóg Mgr. Anna Praskačová
Tatiana Dvorská1. miestopedagóg Mgr. Anna Praskačová

Súťaž mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva

spevácky zbor ZUŠkrajské kolo - 1. miesto
celoslovenské kolo - 1. miesto s pochvalou poroty
cena slovenského hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby
cena poroty za hlasovú výchovu

na úvod

Literárno-dramatický odbor

Timravina studnička

Emanuel Závodnýregionálne kolo - 1. kategória - 2. miesto
Saskia Likeováregionálne kolo - 1. kategória - 2. miesto
Adam Praskačregionálne kolo - 2. kategória - 1. miesto
celonárodné kolo - čestné uznanie
Izabela Bílikováregionálne kolo - 3. kategória - 1. miesto
celonárodné kolo - 2. miesto
Sabína Phanováregionálne kolo - 4. kategória - 1. miesto
celonárodné kolo - 1. miesto

pedagóg Štefánia Jánošová

Festival európskej poézie Valentína Beniaka

Lucia Cabicarovávýberové kolo - 1. kategória - 2. miesto
celonárodné kolo - čestné uznanie
Katarína Janovíčkovávýberové kolo - 1. kategória - 3. miesto
Filip Noskovýberové kolo - 2. kategória - čestné uznanie
Sabína Phanovávýberové kolo - 2. kategória - 1. miesto
celonárodné kolo - čestné uznanie

pedagóg Štefánia Jánošová

Šaliansky Maťko

Emanuel Závodnýokresné kolo - 1. kategória - 1. miesto
krajské kolo - 3. miesto
Pavlína Praskačováokresné kolo - 1. kategória - 3. miesto
Saskia Likeováokresné kolo - 2. kategória - 2. miesto
Michaela Mikušováokresné kolo - 3. kategória - 2. miesto

pedagóg Štefánia Jánošová

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas Drienčany

Pavlína Praskačovácelonárodné kolo - 1. miesto
Barbora Rybnikárovácelonárodné kolo - účasť

pedagóg Štefánia Jánošová

Recitál Pocta Vincentovi Šikulovi Modra

Ján Balga1. kategória - 1. miesto
Natália Plešová2. kategória - 1. miesto
Mária Kolényová2. kategória - 1. miesto

pedagóg Štefánia Jánošová

Hurbanov pamätník

Michaela Mikušováobvodné kolo - poézia - 2. kategória - 1. miesto
okresné kolo - poézia - 2. kategória - 3. miesto
Izabela Bílikováobvodné kolo - poézia - 3. kategória - 1. miesto
okresné kolo - poézia - 3. kategória - 1. miesto
Barbora Rybnikárováobvodné kolo - poézia - 3. kategória - 2. miesto
Pavlína Praskačováokresné kolo - poézia - 1. kategória - 1. miesto
Filip Noskookresné kolo - poézia - 4. kategória - 1. miesto
Lucia Cabicarováokresné kolo - poézia - 4. kategória - 2. miesto
Katarína Janovíčkováokresné kolo - poézia - 4. kategória - 3. miesto
Emanuel Závodnýobvodné kolo - próza - 1. kategória - 1. miesto
okresné kolo - próza - 1. kategória - 1. miesto
Saskia Likeováobvodné kolo - próza - 2. kategória - 1. miesto
okresné kolo - próza - 2. kategória - 2. miesto s postupom
Katarína Ilčíkováobvodné kolo - próza - 2. kategória - 2. miesto
Martin Hrevušobvodné kolo - próza - 3. kategória - 1. miesto
okresné kolo - próza - 3. kategória - 1. miesto
Martin Janšákobvodné kolo - próza - 3. kategória - 3. miesto
Adam Praskačokresné kolo - próza - 2. kategória - 1. miesto
Martin Očkookresné kolo - próza - 3. kategória - 2. miesto s postupom
Dominika Štuberováokresné kolo - próza - 4. kategória - 1. miesto
Sabína Phanováokresné kolo - próza - 4. kategória - 2. miesto s postupom
Ján Balgaokresné kolo - próza - 4. kategória - 3. miesto

pedagóg Štefánia Jánošová

Lucia Kollárováobvodné kolo - próza - 4. kategória - 1. miesto
okresné kolo - próza - 4. kategória - 3. miesto

pedagóg Ľuboslava Pavesková

detský recitačný kolektív - Anjel neprišielokresné kolo - 2. miesto s postupom

Hollého pamätník

Pavlína Praskačovápoézia - 1. kategória - 3. miesto
Izabela Bílikovápoézia - 3. kategória - účasť
Filip Noskopoézia - 4. kategória - čestné uznanie
Emanuel Závodnýpróza - 1. kategória - 1. miesto s postupom na Hviezdoslavov Kubín
Adam Praskačpróza - 2. kategória - 2. miesto
Saskia Likeovápróza - 2. kategória - účasť
Martin Hrevušpróza - 3. kategória - 1. miesto s postupom na Hviezdoslavov Kubín
Martin Očkopróza - 3. kategória - 3. miesto
Dominika Štuberovápróza - 4. kategória - 2. miesto s postupom na Hviezdoslavov Kubín
Mária Kolényovápróza - 4. kategória - 3. miesto

pedagóg Štefánia Jánošová

detský recitačný kolektív - Anjel neprišiel2. miesto s postupom na Hviezdoslavov Kubín

Rozprávkové vretienko

Emanuel Závodnýokresné kolo - 1. kategória - 1. miesto
Pavlína Praskačováokresné kolo - 1. kategória - 3. miesto
Katarína Ilčíkováokresné kolo - 2. kategória - 1. miesto
Michaela Mikušováokresné kolo - 2. kategória - 2. miesto

pedagóg Štefánia Jánošová

Senické zrkadielko Anky Gamanovej

Pavlína Praskačová - scénická miniatúra1. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Poštárska rozprávka1. miestopedagóg Ľuboslava Pavesková
Cibuľkove dobrodružstvá2. miestopedagóg Ľuboslava Pavesková a Mgr. Iveta Fodorová

Senická divadelná jar

Pavlína Praskačová - scénická miniatúra3. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Poštárska rozprávka3. miestopedagóg Ľuboslava Pavesková

... a Slovo bolo u Boha

Natália Plešovákrajské kolo - 1. miesto
celonárodné kolo - účasť
pedagóg Štefánia Jánošová

Štúrov Uhrovec

Natália Plešováokresné kolo - poézia - 1. miesto
krajské kolo - poézia - 2. miesto
pedagóg Štefánia Jánošová

Vansovej Lomnička

Natália Plešovákrajské kolo - poézia, próza - 1. miesto
celonárodné kolo - poézia - zlaté pásmo,
laureátka Vansovej Lomničky
celonárodné kolo - próza - zlaté pásmo
pedagóg Štefánia Jánošová

Davidova harfa Brezová pod Bradlom

Natália Plešovápoézia, próza - 1. miestopedagóg Štefánia Jánošová

Hviezdoslavov Kubín

Dominika Štuberovápróza - 4. kategória - 3. miestopedagóg Štefánia Jánošová

na úvod

Tanečný odbor

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke skupiny SCREAM www.scream.sk.

Celoslovenská súťažná prehliadka Beatfórum Gbely

Jana Klečková - Chaplin1. miesto
Jana Klečková - Proste Janka1. miesto
Klečková, Partlová, Chochlíková, Pekarová, Morvayová, Vitteková, Jurigová - Babuľky1. miesto
JVK disco skupina1. miesto
M. Behan, S. Šedivá - Sen1. miesto
duo D. Fordinálová, T. Rusnáková1. miesto

pedagóg Anna Antálková

scénické choreografie deti3. miestopedagóg Vladimíra Hrušková

Celoslovenská súťažná prehliadka Beatfórum Gbely

Jana Klečková - Chaplin1. miesto
Jana Klečková - Proste Janka1. miesto
Klečková, Partlová, Chochlíková, Pekarová, Morvayová, Vitteková, Jurigová - Babuľky1. miesto
JVK disco skupina1. miesto
M. Behan, S. Šedivá - Sen1. miesto
duo D. Fordinálová, T. Rusnáková1. miesto

pedagóg Anna Antálková

scénické choreografie deti3. miestopedagóg Vladimíra Hrušková

MY DANCE Myjava

scénické choreografie deti 12. miestopedagóg Jindřiška Schönová - Myšulková
scénické choreografie deti 13. miestopedagóg Jindřiška Schönová - Myšulková
scénické choreografie deti 11. miestopedagóg Vladimíra Hrušková
scénické choreografie deti 21. miestopedagóg Vladimíra Hrušková
scénické choreografie juniori1. miestopedagóg Vladimíra Hrušková
open choreografie deti 21. miestopedagóg Vladimíra Hrušková

Celoslovenský pohár Martin

Jana Klečková3. miestopedagóg Anna Antálková

Celoslovenský pohár Považská Bystrica

Jana Klečková2. miesto
DVK skupina2. miesto
JVK skupina2. miesto
Klára Špačková3. miesto
duo T. Polakovičová, M. Mindžáková1. miesto
HVK skupina1. miesto

pedagóg Anna Antálková

Celoslovenský pohár Martin - 3. kolo

duo J. Klečková, M. Partlová1. miesto
DVK skupina2. miesto
R. Malárik3. miesto
duo T. Polakovičová, M. Mindžáková3. miesto
JVK skupina A1. miesto
HVK duo Fordinálová, Rusnáková1. miesto
HVK skupina2. miesto

pedagóg Anna Antálková

Celoslovenský pohár Levice

duo J. Klečková, M. Partlová3. miesto
DVK skupina3. miesto
JVK duo K. Špačková, T. Heráková2. miesto
JVK skupina Mušketierky1. miesto
JVK skupina A Actions1. miesto
duo N. Ružičková, V. Hrbatá2. miesto
HVK duo Behan, Šedivá1. miesto
duo Fordinálová, Rusnáková2. miesto

pedagóg Anna Antálková

Celoslovenský pohár Šaľa

J. Klečková3. miesto
duo J. Klečková, M. Partlová2. miesto
M. Partlová2. miesto
DVK skupina A2. miesto
DVK skupina B1. miesto
R. Malárik1. miesto
M. Valko2. miesto
JVK duo Špačková, Heráková2. miesto
JVK skupina Actions1. miesto
JVK skupina Mušketierky2. miesto

pedagóg Anna Antálková

Saltare Orbis Malacky

scénické choreografie deti 23. miesto
scénické choreografie juniori1. miesto
scénické choreografie mládež3. miesto
disco choreografie juniori2. miesto

pedagóg Anna Antálková

Senecká dúha

scénické choreografie mládež2. miesto
scénické choreografie juniori1. miesto

pedagóg Anna Antálková

Majstrovstvá Slovenska Bratislava

J. Klečková5. miesto
J. Klečková, M. Partlová5. miesto
DVK skupina4. miesto
DVK formácia4. miesto
DVK skupina2. miesto
street show sólo J. Klečková2. miesto
street show skupina4. miesto
street show formácia2. miesto
JVK sólo M. Valko2. miesto
R. Malárik3. miesto
JVK skupina Actions4. miesto
JVK formácia1. miesto
HVK street show skupina4. miesto

pedagóg Anna Antálková

Majstrovstvá Európy Chomutov

JVK formácia4. miesto

pedagóg Anna Antálková

na úvod

Výtvarný odbor

Senické zlaté jabĺčko

Martin Filuškategória 5-7 rokov - hlavná cenapedagóg Mgr. Natália Žúrková
Oliver Rakovskýkategória 5-7 rokov - hlavná cenapedagóg Mgr. Natália Žúrková
Žofia Žúrkovákategória 5-7 rokov - hlavná cenapedagóg Mgr. Natália Žúrková
Klára Kičkovákategória 5-7 rokov - hlavná cenapedagóg Mgr. Natália Žúrková
Milota Mikulovákategória 5-7 rokov - hlavná cenapedagóg Mgr. Natália Žúrková
Kristína Zlochovákategória 5-7 rokov - hlavná cenapedagóg Mgr. Natália Žúrková
Terézia Turanskákategória 5-7 rokov - oceneniepedagóg Mgr. Jana Žúrková
Tatiana Švecovákategória 5-7 rokov - oceneniepedagóg Mgr. Jana Žúrková
Peter Daňakategória 5-7 rokov - oceneniepedagóg Mgr. Jana Žúrková
Jakub Herceghkategória 5-7 rokov - oceneniepedagóg Mgr. Jana Žúrková
Vanesa Danielovákategória 5-7 rokov - oceneniepedagóg Mgr. art. Alexandra Tomašovičová
Romana Chrenkovákategória 5-7 rokov - oceneniepedagóg Mgr. art. Alexandra Tomašovičová
Bibiana Šimonovákategória 8-11 rokov - hlavná cenapedagóg Mgr. art. Alexandra Tomašovičová
Gabriela Drew Mendlovákategória 8-11 rokov - oceneniepedagóg Mgr. art. Alexandra Tomašovičová
Dominik Moravanskýkategória 8-11 rokov - oceneniepedagóg Mgr. art. Alexandra Tomašovičová
Michal Novotníčekkategória 8-11 rokov - oceneniepedagóg Mgr. art. Alexandra Tomašovičová
Ondrej Hebnárkategória 8-11 rokov - oceneniepedagóg Mgr. art. Alexandra Tomašovičová
David Vdoviakkategória 8-11 rokov - oceneniepedagóg Monika Kolací, DiS
Adriana Kubalakovákategória 8-11 rokov - oceneniepedagóg Mgr. Jana Žúrková
Timotej Gabrielkategória 8-11 rokov - oceneniepedagóg Mgr. art. Alexandra Tomašovičová
Vincent Vystavelkategória 12-15 rokov - hlavná cenapedagóg Mgr. Natália Žúrková
Lucia Žilinekovákategória 12-15 rokov - hlavná cenapedagóg Mgr. Natália Žúrková
Martina Sabovákategória 12-15 rokov - hlavná cenapedagóg Mgr. Natália Žúrková
Michaela Trojkovákategória 12-15 rokov - hlavná cenapedagóg Mgr. Natália Žúrková
Kristína Kriškovákategória 12-15 rokov - hlavná cenapedagóg Mgr. Natália Žúrková
Klára Hyžovákategória 12-15 rokov - oceneniepedagóg Mgr. Natália Žúrková
Terézia Kravárikovákategória 12-15 rokov - oceneniepedagóg Mgr. art. Mário Harnúšek
Vincent Vystavelkategória 12-15 rokov - oceneniepedagóg Mgr. Natália Žúrková
Denis Mihálkategória 16-19 rokov - hlavná cenapedagóg Mgr. Natália Žúrková
Katarína Radočákovákategória 16-19 rokov - oceneniepedagóg Štefan Orth
Kristína Hrevušovákategória 16-19 rokov - oceneniepedagóg Štefan Orth
Monika Chvaštulovákategória 16-19 rokov - oceneniepedagóg Štefan Orth
Karolína Huttovákategória 16-19 rokov - oceneniepedagóg Štefan Orth

Žitnoostrovské pastelky Dunajská Streda – medzinárodná súťaž

Simona Parízkováoceneniepedagóg Mgr. art. Alexandra Tomašovičová
Terézia Pastuchováoceneniepedagóg Mgr. Ľudmila Pilná

Krásy Záhoria - regionálna súťaž

Adela Cupákováocenenie
Jakub Kabátocenenie
Leo Krišákocenenie
Tatiana Švecováocenenie
Róbert Tekelocenenie
Terézia Turanskáocenenie
Jazmína Pantúčkováocenenie
Jakub Šullaocenenie
Martina Šimlingerováocenenie
Timea Portášováocenenie
Matej Gembešocenenie
Jakub Herceghocenenie
Mária Jelínkováocenenie
Dominika Páleníkováocenenie
Samuel Pavlíkocenenie
Michal Rybnikárocenenie
Simon Štvrteckýocenenie

pedagóg Mgr. Jana Žúrková

Model 2014 - krajská súťaž

Lucia Grežováoceneniepedagóg Mgr. art. Alexandra Tomašovičová
Bibiana Maxianováoceneniepedagóg Mgr. art. Alexandra Tomašovičová
Vanesa Hlavačkováoceneniepedagóg Mgr. art. Alexandra Tomašovičová
Nina Skalová1. miestopedagóg Mgr. Jana Žúrková
Timea Patúcová1. miestopedagóg Mgr. Jana Žúrková
Klára Slobodová2. miestopedagóg Mgr. Jana Žúrková
Sabina Paracková1. miestopedagóg Monika Kolací, DiS

Vesmír očami detí - regionálna súťaž

Oliver Rakovskýoceneniepedagóg Mgr. Natália Žúrková

Zvieratká nášho regiónu - regionálna súťaž

Sabina Rakovskáocenenie
Romana Chrenkováocenenie
Alžbeta Reptováocenenie

pedagóg Mgr. art. Alexandra Tomašovičová

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2014 Galanta - medzinárodná súťaž

Juraj Balgaocenenie
Michaela Čederlováocenenie

pedagóg Štefan Orth

Európa v škole

Patrik Rybanskýokresné kolo - 1. kategória - 1. miestopedagóg Mgr. art. Mário Harnúšek
Nina Orthováokresné kolo - 1. kategória - 2. miestopedagóg Štefan Orth
Dominik Moravanskýokresné kolo - 1. kategória - 3. miestopedagóg Mgr. art. Alexandra Tomašovičová
Michal Serdahelyokresné kolo - 2. kategória - 1. miestopedagóg Štefan Orth
Natália Dujkováokresné kolo - 2. kategória - 2. miestopedagóg Štefan Orth
Lucia Kollárováokresné kolo - 3. kategória - 1. miesto
celoslovenské kolo - účasť
pedagóg Štefan Orth
Juraj Balgaokresné kolo - 3. kategória - 2. miestopedagóg Štefan Orth
Matej Tytykalookresné kolo - 3. kategória - 3. miestopedagóg Štefan Orth
Emma Závodskákrajské kolo - 1. miestopedagóg Štefan Orth
Michaela Čederlovákrajské kolo - 2. miestopedagóg Štefan Orth

Kto nás chráni - regionálna súťaž

Miguel Malároceneniepedagóg Mgr. art. Alexandra Tomašovičová

Slovensko tvojimi očami - krajská súťaž

Juraj Balgaoceneniepedagóg Štefan Orth
Michaela Čederlováoceneniepedagóg Štefan Orth
Emma Závodskáoceneniepedagóg Štefan Orth
Juraj Vyleteloceneniepedagóg Daniela Orthová

na úvod

Program podujatí

25.9. - 31.10.2020
Výstava absolventských prác žiakov I. a II. stupňa ZUŠ Senica zo školského roka 2019/2020
Výstava bude mať interný charakter (bez verejnosti).