ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Naše úspechy > Úspechy v súťažiach 2018

Hudobný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor
Výtvarný odbor

Hudobný odbor

„Dni Miloša Ruppeldta“ - súťaž v sólovom klasickom speve - Bratislava (5.12.2017)

Matúš SlanýI. kategória - 3. miestopedagóg Mgr. Katarína Kružíková
Katarína SadloňováIII. kategória - 1. miesto a laureát súťažepedagóg Mgr. Anna Praskačová

„Stančekova Prievidza“ - celoslovenská súťaž v speve - Prievidza (15.2.2018)

Matúš SlanýI. kategória - zlaté pásmopedagóg Mgr. Katarína Kružíková
Lucia HlucháI. kategória - strieborné pásmopedagóg Mgr. Anna Praskačová
Sára VažanováI. kategória - bronzové pásmopedagóg Mgr. Anna Praskačová
Marek Michael KružíkI. kategória - bronzové pásmopedagóg Bc. Eva Poláková DiS.art.
Šimon ŠinkoII. kategória - strieborné pásmopedagóg Bc. Eva Poláková DiS.art.
Katarína SadloňováIII. kategória - zlaté pásmopedagóg Mgr. Anna Praskačová
Pavlína PraskačováIII. kategória - bronzové pásmopedagóg Bc. Eva Poláková DiS.art.
Lucia ČasováIII. kategória - bronzové pásmopedagóg Bc. Eva Poláková DiS.art.

„Hľadá sa muzikálová hviezda 2018“ - spevácka súťaž - Bratislava (9.6.2018)

Matúš SlanýI. kategória - čestné uznaniepedagóg Mgr. Katarína Kružíková
Katarína SadloňováIII. kategória - 3. miestopedagóg Mgr. Anna Praskačová

„Mládež spieva“ - Dunajská Streda (10.4.2018)

zbor ZUŠ Senicakrajské kolo - cena za najlepší umelecký výkondirigent Mgr. Ondrej Hluchý

„Medzinárodný hudobný festival ZUŠ v Holandsku“ - Sneek (8.5. - 13.5.2018)

zbor ZUŠ Senicadirigent Mgr. Ondrej Hluchý

„Schneiderova Trnava“ - celoslovenská súťaž v hre na klavíri (22.3.2018)

Silvia Sýkorová,
Ondrej Sýkora
I. kategória - strieborné pásmopedagóg Mgr. Ľubica Mikušová
Nina Jankovýchová,
Alica Zahumenská
I. kategória - strieborné pásmopedagóg Mgr. Ľubica Mikušová
Ondrej Sýkora,
Matúš Sivoň
I. kategória - strieborné pásmopedagóg Mgr. Ľubica Mikušová
Terézia Nemčeková,
Marek Oslej
I. kategória - strieborné pásmopedagóg Mgr. Zuzana Janovičová
Sofia N. Matvejová,
Dorota Funteková
I. kategória - strieborné pásmopedagóg Mgr. Zuzana Janovičová
Kathryn Hackel,
Zuzana Hurbaničová
I. kategória - bronzové pásmopedagóg Mgr. Ľubica Mikušová
Mária Kocianová,
Zuzana Hurbaničová
II. kategória - strieborné pásmopedagóg Mgr. Ľubica Mikušová
Kristína Slezáková,
Magdaléna Zelenáková
II. kategória - strieborné pásmopedagóg Mgr. Zuzana Janovičová
Michaela Dobrucká,
Monika Kaňová
II. kategória - bronzové pásmopedagóg Mgr. Ľubica Mikušová
Alica Zahumenská,
Nina Orthová
III. kategória - zlaté pásmopedagóg Mgr. Ľubica Mikušová, Mgr. Zuzana Janovičová

„Klavírna Senica“ - regionálna súťaž v štvorručnej hre na klavíri - Senica (27.4.2018)

Nina Jankovýchová,
Alica Zahumenská
I. kategória - zlaté pásmopedagóg Mgr. Ľubica Mikušová
Sofia N. Matvejová,
Samuel Pavlík
I. kategória - zlaté pásmopedagóg Mgr. Zuzana Janovičová, Oľga Benešová
Terézia Nemčeková,
Marek Oslej
I. kategória - zlaté pásmopedagóg Mgr. Zuzana Janovičová
Ondrej Sýkora,
Silvia Sýkorová
I. kategória - zlaté pásmopedagóg Mgr. Ľubica Mikušová
Matúš Sivoň,
Ondrej Sýkora
I. kategória - zlaté pásmopedagóg Mgr. Ľubica Mikušová
Dorota Funteková,
Sofia N. Matvejová
I. kategória - zlaté pásmopedagóg Mgr. Zuzana Janovičová
Kathryn Hackel,
Zuzana Hurbaničová
I. kategória - strieborné pásmopedagóg Mgr. Ľubica Mikušová
Lucia Hluchá,
Sophia Chabroňová
I. kategória - strieborné pásmopedagóg Mgr. Zuzana Janovičová
Nikola Dobrucká,
Zuzana Funková
I. kategória - strieborné pásmopedagóg Mgr. Mirka Gáfriková
Adela Fordinálová,
Kristína Viteková
I. kategória - strieborné pásmopedagóg Mgr. Zuzana Janovičová
Liliana Horňáková,
Renáta Kutalová
I. kategória - bronzové pásmopedagóg Mgr. Zuzana Janovičová
Radka Žáková,
Linda Žáková
I. kategória - bronzové pásmopedagóg Mgr. Ľubica Mikušová
Barbora Čopjanová,
Natália Čopjanová
I. kategória - bronzové pásmopedagóg Mgr. Zuzana Janovičová
Kristína Slezáková,
Magdaléna Zelenáková
II. kategória - zlaté pásmopedagóg Mgr. Zuzana Janovičová
Samuel Babinec,
Miroslava Bánska
II. kategória - zlaté pásmopedagóg Oľga Benešová
Ondrej Cibula,
Lukáš Sova
II. kategória - zlaté pásmopedagóg Mgr. Ľubica Mikušová, Mgr. Zuzana Janovičová
Michaela Dobrucká,
Monika Kaňová
II. kategória - strieborné pásmopedagóg Mgr. Ľubica Mikušová
Zuzana Hurbaničová,
Mária Kocianová
II. kategória - strieborné pásmopedagóg Mgr. Ľubica Mikušová
Alica Zahumenská,
Nina Orthová
III. kategória - strieborné pásmopedagóg Mgr. Ľubica Mikušová, Mgr. Zuzana Janovičová

„Nitrianska lutna“ - celoslovenská súťaž v sólovej hre na klavíri - Nitra (18.5.2018)

Nina JankovýchováI. kategória - 2. miestopedagóg Mgr. Ľubica Mikušová
Darina TomašovičováIV. kategória - 3. miestopedagóg Mgr. Zuzana Janovičová

Regionálna súťaž v sólovej a komornej hre na akordeóne a keyboarde - Trnava (17.4.2018)

Sólová hra na akordeón

Robert Tekelzlaté pásmopedagóg Hilda Hajlová DiS. art.
Samuel Smolkazlaté pásmopedagóg Hilda Hajlová DiS. art.
Patrik Jedinýzlaté pásmopedagóg Hilda Hajlová DiS. art.
David Černekzlaté pásmopedagóg Anna Rýzková DiS. art.
Peter Denkócizlaté pásmopedagóg Anna Rýzková DiS. art.
Michal Časzlaté pásmo, absolútny víťaz súťažepedagóg Anna Rýzková DiS. art.
Daniel Sedláčekzlaté pásmopedagóg Marta Vachová DiS. art.
Sabina Nemčekovázlaté pásmo, najmladšia účastníčka súťažepedagóg Anna Rýzková DiS. art.
Alexandra Smolkovástrieborné pásmopedagóg Hilda Hajlová DiS. art.
Martina Orgoníkovástrieborné pásmopedagóg PaedDr. Viera Schmidtová

Komorná hra

Alexandra a Samuel Smolkovízlaté pásmopedagóg Hilda Hajlová DiS.art.

„Mladí gitaristi“ - celoslovenská súťaž v hre na gitare - Bratislava (15.11.2017)

Richard Čederlestrieborné pásmopedagóg Mgr. Ferdinand Surový

na úvod

Literárno-dramatický odbor

„Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas“ - celonárodná súťaž v prednese slovenských rozprávok - Drienčany

Andrea Tomeková3. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Daniela Rybnikárová2. miestopedagóg Štefánia Jánošová

„Timravina studnička“

regionálne kolo

Jakub Valášek1. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Klára Jurášová2. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Šimon Žúrek1. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Pavlína Praskačová1. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Saskia Likeová3. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Katarína Danišová1. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Adam Praskač1. miestopedagóg Štefánia Jánošová

celonárodné kolo - Lučenec

Jakub Valášek1. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Šimon Žúrek1. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Katarína Danišová3. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Adam Praskač2. miestopedagóg Štefánia Jánošová

„Beniakove Chynorany“ - európsky festival poézie

výberové kolo - Bratislava

Michaela Mikušová1. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Izabela Bíliková2. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Martin Očko1. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Barbora Rybnikárová3. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Katarína Danišováčestné uznaniepedagóg Štefánia Jánošová

celoslovenské kolo - Modra

Michaela Mikušováčestné uznaniepedagóg Štefánia Jánošová
Izabela Bílikováčestné uznaniepedagóg Štefánia Jánošová

„Medzinárodný festival poézie“ - Valašské Meziříčí

Martin Očko5. miestopedagóg Štefánia Jánošová

„Šaliansky Maťko“ - súťaž v prednese slovenských povestí

okresné kolo

Klára Jurášová2. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Pavlína Praskačová1. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Šimon Žúrek2. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Kristína Slezáková2. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Adela Cupáková1. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Andrea Tomeková2. miestopedagóg Štefánia Jánošová

krajské kolo - Trnava

Pavlína Praskačová1. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Šimon Žúrek3. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Kristína Slezáková3. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Adela Cupáková2. miestopedagóg Štefánia Jánošová

Hurbanov pamätník

okresné kolo - Hlboké

Klára Jurášová1. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Katarína Danišová3. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Michaela Mikušová2. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Jakub Valášek1. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Andrea Tomeková2. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Pavlína Praskačová2. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Adam Praskač1. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Izabela Bíliková3. miestopedagóg Štefánia Jánošová

obvodné kolo

Klára Jurášová1. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Jakub Valášek1. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Andrea Tomeková2. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Pavlína Praskačová2. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Adela Cupáková2. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Saskia Likeová2. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Šimon Žúrek3. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Kristína Vidová3. miestopedagóg Štefánia Jánošová

krajské kolo - Trnava

Klára Jurášovápoézia - 2. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Adela Danišovápoézia - 3. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Michaela Mikušovápoézia - 3. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Jakub Valášekpróza - 1. miesto, postup na Hviezdoslavov Kubínpedagóg Štefánia Jánošová
Petra Simonovápróza - 2. miesto, návrh na postup na Hviezdoslavov Kubínpedagóg Mgr.art. Linda Petráková ArtD.
Šimon Šinkopróza - 3. miestopedagóg Mgr.art. Linda Petráková ArtD.
Daniela Rybnikárovápróza - 3. miestopedagóg Štefánia Jánošová
Adam Praskačpróza - 3. miestopedagóg Štefánia Jánošová

„Scénická žatva“ - celoslovenská prehliadka - Martin (august 2017)

divadelný súbor Zádrapky - predstavenie „Vlci v metre“pedagóg Mgr.art. Linda Petráková ArtD.

„Puberťák 2017“ - medzinárodné bienále mladého divadla - Bratislava

divadelný súbor Zádrapky - predstavenie „Vlci v metre“pedagóg Mgr.art. Linda Petráková ArtD.

„Senické zrkadielko Anky Gamanovej“

divadelný súbor Zádrapky - „O dvanástich mesiačikoch“zlaté pásmopedagóg Ľuboslava Pavesková DiS.art.

„Hurbanov pamätník“ - okresné kolo

divadelný súbor Zádrapky - „O dvanástich mesiačikoch“1. miesto, postup do krajského kola v Trnavepedagóg Ľuboslava Pavesková DiS.art.

na úvod

Tanečný odbor

„Majstrovstvá sveta a Svetový pohár“ - Ústí nad Labem (september 2017)

Michal Dudáš4. miesto
JVK formácia4. miesto
DVK skupina6. miesto
HVK skupina6. miesto

pedagóg Anna Antálková, DiS.art.

„MY DANCE“ - celoslovenská súťaž - Myjava (október 2017)

DVK1. miesto, obidve choreografie
Duo Morvayová, Partlová3. miesto
Duo Polakovičová, Špačková3. miesto
Streetová formácia1. miesto

pedagóg Anna Antálková, DiS.art.

Celoslovenské súťaže:

Považská Bystrica

M. Dudáš2. miesto
A. Bačovsky4. miesto

pedagóg Anna Antálková, DiS.art.

Martin

M. Dudáš4. miesto
A. Bačovsky5. miesto
HVK skupina4. miesto

pedagóg Anna Antálková, DiS.art.

Nitra - celoslovenská súťaž Pribinov pohár

DVK formácia Odraz to1. miesto
JVK formácia Fushka1. miesto
Streetová formácia Dance classe2. miesto

pedagóg Anna Antálková, DiS.art.

Bratislava - District Cup

M. Dudáš3. miesto
A. Bačovsky5. miesto

pedagóg Anna Antálková, DiS.art.

Levice - majstrovstvá SR vo výrazovom tanci

DVK formácia Odraz to1. miesto
JVK formácia Fushka1. miesto

s postupom na Majstrovstvá Európy Brašov - Rumunsko

pedagóg Anna Antálková, DiS.art.

„BEATFORUM“ - Gbely, celoslovenská súťaž

DVK skupina Modrásky1. miesto
mini skupina Little baby1. miesto
mini skupina conterporary - Mary me1. miesto
sólo Antónia Morvayová3. miesto
sólo Dana Chochlíková2. miesto
sólo Michal Dudáš2. miesto
sólo A. Bačovsky1. miesto

pedagóg Anna Antálková, DiS.art.

„Celoslovenská súťaž v tanci“ - Malacky

Antónia Morvayová3. miesto

pedagóg Anna Antálková DiS.art.

Majstrovstvá SR STO - Bratislava

M. Dudáš, street sólo1. miesto
M. Dudáš, sólo disco3. miesto
DVK formácia Odraz to5. miesto
JVK formácia Fushka5. miesto
Streetová formácia Dance classe6. miesto

Všetci postupujú na Majstrovstvá Sveta a Majstrovstvá Európy - Ústí nad Labem, Chomutov, Orebro - Švédsko a Skopje - Macedónsko.

pedagóg Anna Antálková DiS.art.

na úvod

Výtvarný odbor

SENICKÉ ZLATÉ JABĹČKO 2018

Juliana Otépková,
Paulína Sláviková,
Emma Janotková,
Gabriel Harnúšek,
František Hutta
kategória 5-7 rokov - hlavná cena - kolektívpedagóg Mgr.art Mário Harnúšek
Tamara Jamrišková,
Michal Vymislický,
Sabina Hrúzová,
Klára Havlová,
Linda Otrísalová,
Emma Šullová
kategória 5-7 rokov - ocenenie - kolektívpedagóg Mgr. Jana Žúrková
Šimon Štvrteckýkategória 5-7 rokov - oceneniepedagóg Mgr. Hana Oslejová
Kathryn Hackelkategória 5-7 rokov - oceneniepedagóg Mgr. Hana Oslejová
Izabela Tomišovákategória 5-7 rokov - oceneniepedagóg Mgr. Jana Žúrková
Ondrej Hluchýkategória 5-7 rokov - oceneniepedagóg Mgr. Hana Oslejová
Sofia Jamrichovákategória 5-7 rokov - oceneniepedagóg Mgr.art Mário Harnúšek
Ondrej Cibulakategória 8-11 rokov - hlavná cenapedagóg Mgr. Jana Žúrková
Zuzana Funkovákategória 8-11 rokov - oceneniepedagóg Mgr.art. Natália Žúrková
Janis Janákkategória 8-11 rokov - oceneniepedagóg Mgr.art. Natália Žúrková
Tamara Plankovákategória 8-11 rokov - oceneniepedagóg Mgr.art. Natália Žúrková
Alžbeta Eva Danielkategória 8-11 rokov - oceneniepedagóg Mgr.art Mário Harnúšek
Sylvia Kubinovákategória 12-15 rokov - hlavná cenapedagóg Mgr. Hana Oslejová
Simona Špankovákategória 12-15 rokov - oceneniepedagóg Mgr.art. Natália Žúrková
Michal Novotníčekkategória 12-15 rokov - oceneniepedagóg Mgr. Hana Oslejová
Miriam Čerešníkovákategória 16-19 rokov - hlavná cenapedagóg Mgr.art Mário Harnúšek
Laura Zburínovácena primátora mesta Senicapedagóg Mgr. Oksana Paliy
Rastislav Fialacena riaditeľky ZUŠ Senicapedagóg Mgr.art Mário Harnúšek

AKÁ BUDE EURÓPA 2018

Anton Čederlepedagóg Mgr. Hana Oslejová

PROTI ŠKODLIVÝM ZÁVISLOSTIAM BEZ HRANÍC 2018

Anton Čederle2. kategória - oceneniepedagóg Mgr. Hana Oslejová
Alžbeta Čederlová2. kategória - oceneniepedagóg Mgr. Hana Oslejová
Ruszlán Kováč2. kategória - oceneniepedagóg Štefan Orth
Juraj Balga3. kategória - oceneniepedagóg Štefan Orth
Peter Kotún3. kategória - oceneniepedagóg Daniela Orthová

ZVIERATKÁ NÁŠHO REGIÓNU 2018, okresná súťaž

Juraj Khírpedagóg Mgr. Jana Žúrková
Laura Kadlecovápedagóg Mgr. Jana Žúrková
Zuzana Funkovápedagóg Mgr.art. Natália Žúrková
Leonardo Decsipedagóg Mgr. Oksana Paliy
Michal Holičpedagóg Mgr. Oksana Paliy
Ctibor Krušinskýpedagóg Mgr. Oksana Paliy
Tamara Polákovápedagóg Mgr. Oksana Paliy
Timea Portášovápedagóg Mgr. Oksana Paliy
Filip Jankovičpedagóg Mgr.art Mário Harnúšek
Jerguš Bulganpedagóg Mgr.art Mário Harnúšek
Viktória Sládkovápedagóg Mgr. Hana Oslejová
Klára Maliarikovápedagóg Mgr. Hana Oslejová

VESMÍR OČAMI DETÍ 2018, okresná súťaž

Júlia Žúrkovápedagóg Mgr. Jana Žúrková
Linda Otrísalovápedagóg Mgr. Jana Žúrková
Marek Michael Kružíkpedagóg Mgr.art. Natália Žúrková
Robert Tekelpedagóg Mgr. Oksana Paliy
Sabina Rybanskápedagóg Mgr. Hana Oslejová

O NAJKRAJŠIU KRASLICU 2018, Celoslovenská súťaž, Dolný Kubín

Simona Parízkovápedagóg Mgr. Oksana Paliy
Laura Štefkovápedagóg Mgr. Oksana Paliy

MODEL 2018

Lucia Kabátovápedagóg Mgr.art. Natália Žúrková
Natália Čárskapedagóg Mgr.art. Natália Žúrková
Klára Kičkovápedagóg Mgr.art. Natália Žúrková
Simona Kubincovápedagóg Mgr.art. Natália Žúrková
Tamara Plankovápedagóg Mgr.art. Natália Žúrková
Hana Božkovápedagóg Mgr.art. Natália Žúrková
Pavlína Pirohovápedagóg Mgr.art. Natália Žúrková
Martina Sabovápedagóg Mgr.art. Natália Žúrková
Kristína Šurinovápedagóg Mgr. Hana Oslejová
Ema Polákovápedagóg Mgr. Hana Oslejová
Dominik Moravanskýpedagóg Mgr. Hana Oslejová

ROZPRÁVKY P. DOBŠINSKÉHO 2018

Radovan Jašopedagóg Mgr.art Mário Harnúšek
Gabriel Harnúšekpedagóg Mgr.art Mário Harnúšek
Tomáš Hajdučkopedagóg Mgr.art Mário Harnúšek
Jakub Valášekpedagóg Mgr.art Mário Harnúšek
Klára Jahelkovápedagóg Mgr.art Mário Harnúšek
Martin Petrášpedagóg Mgr.art Mário Harnúšek
Matej Harnúšekpedagóg Mgr.art Mário Harnúšek
Petra Čobrdovápedagóg Mgr. Hana Oslejová
Kristína Šurinovápedagóg Mgr. Hana Oslejová
Gréta Hruškovápedagóg Mgr. Hana Oslejová
Liliana Krátkapedagóg Mgr. Hana Oslejová
Simona Trškovápedagóg Mgr. Hana Oslejová
Nina Pipíškovápedagóg Mgr. Hana Oslejová
Timea Holičovápedagóg Mgr. Hana Oslejová

KTO NÁS CHRÁNI, okresná súťaž

Aneta Bilčíková4. kategóriapedagóg Mgr.art. Natália Žúrková
Tamara Planková4. kategóriapedagóg Mgr.art. Natália Žúrková
Simona Kubincová4. kategóriapedagóg Mgr.art. Natália Žúrková
Jelena Lastovičková 4. kategóriapedagóg Mgr. Hana Oslejová

DOBROVOĽNÁ HASIČSKÁ OCHRANA, okresná súťaž

Michaela Hrabinovápedagóg Mgr.art. Natália Žúrková
Janis Janákpedagóg Mgr.art. Natália Žúrková
Viktória Paveskovápedagóg Mgr. Hana Oslejová
Karolína Štvrteckápedagóg Mgr. Hana Oslejová
Loriána Barčákovápedagóg Mgr. Hana Oslejová
Gréta Hruškovápedagóg Mgr. Hana Oslejová
Terézia Nemčeková pedagóg Mgr. Hana Oslejová

na úvod

Program podujatí

25.9. - 31.10.2020
Výstava absolventských prác žiakov I. a II. stupňa ZUŠ Senica zo školského roka 2019/2020
Výstava bude mať interný charakter (bez verejnosti).