ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Zamestnanci > Bývalí

Interní učitelia

Iveta Baloghová - Rusňáková1990 - 1996
Dominika Beňáková- 2018, - 2020
Margita Bernhauserová1962 - 1992
Akad. arch. Marián Boršoš1988 - 1989
Nikoleta Buchtová DiS.art.2016 - 2017
Mária Capáková1957 - 1962
Alžbeta Čekanová1953 - 1962
Miroslav Dvoran1963 - 1991
Eva Fiderická1993 - 1997
Milan Flajžík, akad. sochár1988 - 1991
Ingrid Funková1964 - 1968
PaeDr. Anna Gamanová1983 - 2001
MgA. Dominik Gál- 2018
Slavomíra Gogárová1978 - 1980
Ľuboš Hašan1988 - 1994
Mgr. Milica Hodovalová - Fojtlínová1981 - 1988
Mgr. art. Šimon Hološka2014 - 2016
Richard Horváth1956 - 1958
Ignác Husovič1962 - 1991
Štefánia Jánošová - 2020
Bc.A Jakub Kačic - 2020
Miroslav Klasovitý2013 - 2017
Monika Kolací, DiS2006 - 2017
Igor Konka1957
Alžbeta Konková1951 - 1983
Jozef Kopasz1951 - 1954
Irma Kormanová1963 - 1984
Katarína Kováčová1990 - 1991
Dušan Kristiník1984 - 1990
Eva Kubincová1988 - 1999
Bc. Alexandra Kubinová2016 - 2017
Alena Kubová1986 - 1990
Mária Lišková
Luděk Létal1990 - 2001
Vladimíra Lukačovičová1998 - 2001
Ján Malík1964 - 1972
Peter Malík1970 - 1974
Priska Markovichová1964 - 1979
Štefan Olšák1970 - 1974
Mgr. art. Štefan Orth ml.2014 - 2015
Martina Ovečková2004 - 2011
Ľuboslava Pavesková DiS.art.- 2018
Jozef Pavlovič1972 - 1981
Viera Petruchová1971 - 1995
Milan Polák1988 - 1997
Eva Poláková1989 - 2000
Adrián Repa1991 - 1995
František Repa1952 - 1972
Mgr. Marián Rosa1978 - 1987
Soňa Sabotová1984 - 1990
Skácel1975 - 1977
Miloslav Slezák1978 - 2004
Magda Staňová1970 - 1990
Veronika Šebestová - 2020
Mgr. Ivan Štefka1998 - 2000
Dušan Strážnický1982 - 1984
Bc. Matej Surový- 2018
Mgr. art. Alexandra Tomašovičová- 2018
Lucia Tomanová1997 - 1998
František Tuma1963 - 1965
Ľudovít Vilhem1974 - 1979
Mgr. Tomáš Vojaček2015 - 2019
Eva Zaicová1985 - 1987
Božena Záhumenská1977 - 1988
Teodor Zlocha1953 - 1968
Ľubomír Žák DiS.art.1978 - 2019
Lenka Žáková2001 - 2003
Kamila Žilínková1995 - 1997

Externí učitelia

Bc. Milan Bernát2009 - 2011
Pavol Bolebruch1992 - 1994
Martin Brkal2012 - 2014
Jana Budišová1993 - 1998
Marta Burianová1993 - 1998
Gabriela Cáková1997 - 1998
Mgr. art. Eva Čermanová2005 - 2015
Kateřina Demovičová1992 - 2000
Eva Ditmarová2011 - 2012
Mgr. Iveta Fodorová1993 - 2014
Miroslava Gregorová2008 - 2011
Radovan Grimm2007 - 2009
Mgr. art. Mário Harnúšek2003 - 2004
Bc. Miroslava Harnúšková2002 - 2004
Ľudovít Hološka, akad. maliar1990 - 1992
Marek Hutta1990 - 1991
MgA. Ján Hyža2010 - 2011
Mgr. Dana Janáčková1990 - 1991
Mária Jankovichová1993
Andrea Jakubcová1993 - 1995
Marek Konček2007 - 2008
Mgr. Jana Kutalová2011 - 2012
Mária Kutalová2010 - 2011
JUDr. Jela Mečířová1990
Andrea Mojžišová1997 - 1998
Bibiana Ondrejková1992 - 1993
Mgr.art. Zuzana Ožvoldíková1999 - 2000
Mgr. René Parák1993
Mgr. Miriam Petrášová1999 - 2007
MUDr. Jozef Pitřík1992 - 1993
Oľga Plhalová1993
Jindřiška Schönová2011 - 2019
Martin Slezák2006 - 2008
Pavel Slovák1996 - 1998
Mgr.art. Róbert Šebesta1990 - 1993
Lucia Šimová1999
Mgr. Marta Štítna1990
Anděla Štursová, DiS2012 - 2016
Peter Šúrek1995 - 1998
Bc. Soňa Závodská1998 - 1999
Mgr. art. Peter Žúrek1992 - 1995

na úvod

Program podujatí

25.9. - 31.10.2020
Výstava absolventských prác žiakov I. a II. stupňa ZUŠ Senica zo školského roka 2019/2020
Výstava bude mať interný charakter (bez verejnosti).