ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Zamestnanci > Súčasní

Vedenie školy

Mgr. Mirka Gáfrikováriaditeľka
Mgr. art. Natália Žúrkovázástupkyňa riaditeľky
Mgr. Katarína Kružíkovázástupkyňa riaditeľky

Administratívna pracovníčka

Blažena Izakovičová

Interní učitelia

Anna Antálková DiS.art.tanečný odbor
Mgr. Jana Báňayováliterárno-dramatický odbor
Oľga Benešováklavír
Marek Brnahusle
Martina Gašparová DiS.art.tanečný odbor
Mgr.art. Karína Guldanováklavír
Milan Gáldychové nástroje
Jana Gálovápriečna a zobcová flauta
Hilda Hajlová DiS.art.akordeón
Mgr. art. Mário Harnúšekvýtvarný odbor
Mgr. Zlatica Hlucházobcová flauta, klarinet
Mgr. Ondrej Hluchýklavír, organ
Vladimíra Hrušková DiS.art.tanečný odbor
Jaroslav Jankovičtrúbka, keyboard
Mgr. Zuzana Janovičováklavír
Mgr.art. Ján Jozéfekliterárno-dramatický odbor, spev
Mgr. Zdenko Juríčekdychové nástroje
Mgr. Lea Kazičkováklavír
Mgr. Katarína Kružíkováspev
Mgr. art. Radoslava Lackovičovágitara
Mgr. Ľubica Mikušováklavír
Mgr. Alena Nemčeková, Dis.art.klavír
Štefan Orthvýtvarný odbor
Mgr.art. Štefan Orthvýtvarný odbor
Mgr. Hana Oslejovávýtvarný odbor
Mgr. Oksana Paliyvýtvarný odbor
Mgr. art. Linda Petráková ArtD.literárno-dramatický odbor
Mgr. art. Ľudmila Pilnávýtvarný odbor
Mgr. Anna Praskačováspev
Mgr. Eva Poláková, DiS.art.spev
Bc. Jozef Raganbicie nástroje
Anna Rýzková DiS.art.akordeón, keyboard
PaedDr. Viera Schmidtováakordeón
Mgr. Ferdinand Surovýgitara
Marta Vachová DiS.art.akordeón
Simona Vepyová DiS.art.spev
Mgr. Jana Žúrkovávýtvarný odbor
Mgr. art. Natália Žúrkovávýtvarný odbor

Prevádzkoví pracovníci

Alena Janšáková
Oľga Kalková
Michal Ličko
Zuzana Lisická
Jarmila Tončíková

na úvod

Program podujatí

24.10. - 7.11.2020
Výstava Štúdia pre dospelých 2016/2020
Výstava bude mať interný charakter (bez verejnosti).