ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Zamestnanci > Súčasní

Vedenie školy

Mgr. Mirka Gáfrikováriaditeľka
Mgr. art. Natália Žúrkovázástupkyňa riaditeľky
Mgr. Katarína Kružíkovázástupkyňa riaditeľky

Administratívna pracovníčka

Blažena Izakovičová

Interní učitelia

Anna Antálková DiS.art.tanečný odbor
Mgr. Jana Báňayováliterárno-dramatický odbor
Oľga Benešováklavír
Dominika Beňákováspev
Marek Brnahusle
Martina Gašparová DiS.art.tanečný odbor
Milan Gáldychové nástroje
Jana Gálovápriečna a zobcová flauta
Hilda Hajlová DiS.art.akordeón
Mgr. art. Mário Harnúšekvýtvarný odbor
Mgr. Zlatica Hlucházobcová flauta, klarinet
Mgr. Ondrej Hluchýklavír, organ
Vladimíra Hrušková DiS.art.tanečný odbor
Jaroslav Jankovičtrúbka, keyboard
Mgr. Zuzana Janovičováklavír
Štefánia Jánošováliterárno-dramatický odbor
Mgr.art. Ján Jozéfekliterárno-dramatický odbor, spev
Mgr. Zdenko Juríčekdychové nástroje
Bc.A Jakub Kačicbicie nástroje
Mgr. Lea Kazičkováklavír
Mgr. Katarína Kružíkováspev
Mgr. art. Radoslava Lackovičovágitara
Mgr. Ľubica Mikušováklavír
Mgr. Alena Nemčeková, Dis.art.klavír
Daniela Orthovávýtvarný odbor
Štefan Orthvýtvarný odbor
Mgr.art. Štefan Orthvýtvarný odbor
Mgr. Hana Oslejovávýtvarný odbor
Mgr. Oksana Paliyvýtvarný odbor
Mgr. art. Linda Petráková ArtD.literárno-dramatický odbor
Mgr. art. Ľudmila Pilnávýtvarný odbor
Mgr. Anna Praskačováspev
Mgr. Eva Poláková, DiS.art.spev
Anna Rýzková DiS.art.akordeón, keyboard
PaedDr. Viera Schmidtováakordeón
Mgr. Ferdinand Surovýgitara
Veronika Šebestováakordeón
Marta Vachová DiS.art.akordeón
Simona Vepyová DiS.art.spev
Mgr. Jana Žúrkovávýtvarný odbor
Mgr. art. Natália Žúrkovávýtvarný odbor

Prevádzkoví pracovníci

Alena Janšáková
Oľga Kalková
Michal Ličko
Zuzana Lisická
Jarmila Tončíková

na úvod

Program podujatí

16.11.2019 16.00
Vernisáž výstavy Sabina Šiková & Ivan Príkopa - Na cestách
Galéria v podkroví

12.10. - 8.11.2019
Výstava Plenér 2019 - Línie a plochy
Galéria v podkroví