Ing. Silvia Sameková predseda
Mgr. Zlatica Hluchá podpredseda
Blažena Izakovičová tajomník
Ing. Tatiana Čopjanová člen
Mgr. art. Martin Dudáš člen
Mgr. art. Ján Jozéfek člen
Mgr. Filip Lackovič člen
Ľubomír Miča člen
Stanislav Nemček člen
Ing. Roman Sova člen
MUDr. Svetlana Žúrková člen