Ing. Silvia Sameková predseda
Ing. Tatiana Čopjanová člen
Mgr. Zlatica Hluchá podpredseda
Blažena Izakovičová tajomník
Mgr.art. Ján Jozéfek člen
RNDr. Ľubica Krištofová člen
Mgr. Filip Lackovič člen
Ľubomír Miča člen
Mgr. Petra Morávková člen
Stanislav Nemček člen
MUDr. Svetlana Žúrková člen