Smernica o slobodnom prístupe k informáciám

Sprístupňovanie informácií na žiadosť

Žiadosť o sprístupnenie informácie docx | odt

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 211/2000 Z.z.