Výchova umením pri ZUŠ Senica

Ing. Ján Hurban predseda
Ing. Silvia Sameková podpredseda
Ing. Tatiana Čopjanová pokladník
Oľga Benešová tajomník
Marián Halaš člen revíznej komisie
Stanislav Nemček člen
Eva Rošková člen

 

Tanečné štúdio pri tanečnom odbore

Vladimíra Hrušková DiS.art. predseda
PaedDr. Jana Pekarová člen
Viera Wágnerová člen

 

Tanečná skupina SCREAM

Anna Antálková DiS.art. predseda
Oľga Blahová tajomník
Marián Antálek člen
JUDr. Katarína Vrlová člen