Výchova umením pri ZUŠ Senica

Ing. Jozef Mikuš predseda
Ing. Roman Sova pokladník
Marián Halaš člen revíznej komisie
Jana Babušíková člen
Oľga Benešová člen
Ing. Dana Černeková člen
Ing. Tatiana Čopjanová člen
Zdenka Dugová člen
Peter Filka člen
Mgr. Zuzana Funteková člen
Bc. Miroslava Harnúšková člen
Renáta Kutalová člen
Mgr. art. Radoslava Lackovičová člen
Gordana Malina člen
Beáta Martišová člen
Peter Michalica člen
Martina Milová člen
Stanislav Nemček člen
Tatiana Portášová člen
Andrej Ragula člen
Eva Rošková člen
Lucia Ryčovská člen
Milan Sadloň člen
Ing. Silvia Sameková člen
Lucia Schultzová člen
Dana Simonová člen
Mgr. Lýdia Smetanová člen
Ing. Roman Sova člen
Mgr. Ľubica Sýkorová člen
Svetlana Švecová člen
Marcela Vymislická člen
Peter Vymislický člen
Viera Wágnerová člen
MUDr. Svetlana Žúrková člen

 

Tanečné štúdio pri tanečnom odbore

Vladimíra Hrušková DiS.art. predseda
PaedDr. Jana Pekarová člen
Ľubica Zahumenská člen

 

Tanečná skupina SCREAM

Anna Antálková DiS.art. predseda
Oľga Blahová tajomník
Marián Antálek člen
JUDr. Katarína Vrlová člen