Informácie zverejňované na základe zákona č. 546/2010 Z.z.

 

Objednávky 2015

Objednávky 2016

Objednávky 2017

Objednávky 2018

Objednávky 2019

Objednávky 2020

Objednávky 2021

Objednávky 2022

Objednávky 2023

Objednávky 2024