Informácie zverejňované na základe zákona č. 546/2010 Z.z.

 

Faktúry 2015 dodávateľské
Faktúry 2015 odberateľské

Faktúry 2016 dodávateľské
Faktúry 2016 odberateľské

Faktúry 2017 dodávateľské
Faktúry 2017 odberateľské

Faktúry 2018 dodávateľské
Faktúry 2018 odberateľské

Faktúry 2019 dodávateľské
Faktúry 2019 odberateľské

Faktúry 2020 dodávateľské
Faktúry 2020 odberateľské

Faktúry 2021 dodávateľské
Faktúry 2021 odberateľské

Faktúry 2022 dodávateľské
Faktúry 2022 odberateľské

Faktúry 2023 dodávateľské
Faktúry 2023 odberateľské

Faktúry 2024 dodávateľské
Faktúry 2024 odberateľské