Súhlas so spracovaním osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie vo formáte docx | odt

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti docx | odt

Oznámenie o výnimke z karantény docx | odt

Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole vo formáte docx | odt

Žiadosť o prijatie na štúdium po prerušení štúdia vo formáte docx | odt

Žiadosť o ukončenie / prerušenie štúdia vo formáte docx | odt

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2023 - Výchova umením

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2022 - Tanečná skupina Scream

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti