Hudobný odbor

Prípravné štúdium (od 5 rokov)
Základné štúdium I. stupeň
Základné štúdium II. stupeň
Štúdium pre dospelých

Študijné zameranie hudobného odboru

Hra na klavíri
Hra na akordeóne
Hra na keyboarde
Spev
Hra na husliach
Hra na priečnej flaute
Hra na zobcovej flaute
Hra na klarinete
Hra na saxofóne
Hra na trúbke
Hra na bicích nástrojoch
Hra na gitare
Hra na organe – II. stupeň

 

Výtvarný odbor

Prípravné štúdium (od 5 rokov)
Základné štúdium I. stupeň
Základné štúdium II. stupeň
Štúdium pre dospelých

 

Literárno-dramatický odbor

Prípravné štúdium (od 6 rokov)
Základné štúdium I. stupeň
Základné štúdium II. stupeň

 

Tanečný odbor

Prípravné štúdium (od 5 rokov)
Základné štúdium I. stupeň
Základné štúdium II. stupeň