Mgr. Mirka Gáfriková riaditeľka školy, predseda umeleckej rady
Mgr. art. Natália Žúrková zástupkyňa riaditeľky školy
Anna Antálková DiS.art. vedúca tanečného odboru
Hilda Hajlová DiS.art. vedúca akordeónového odboru
Mgr. Zuzana Janovičová vedúca klavírneho odboru
Mgr. Eva Poláková vedúca speváckeho odboru
Mgr. Ferdinand Surový vedúci strunového odboru
Mgr. Zlatica Hluchá vedúci dychového odboru
Mgr. Jana Žúrková vedúca výtvarného odboru
Mgr. art. Linda Petráková ArtD. vedúca literárno-dramatického odboru