Vedenie školy

Mgr. Mirka Gáfriková riaditeľka
Mgr. art. Natália Žúrková zástupkyňa pre výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor
zodpovedná osoba
Mgr. Katarína Kružíková zástupkyňa pre hudobný odbor

 

Administratívna pracovníčka

Blažena Izakovičová

 

Interní učitelia

Anna Antálková DiS. art. tanečný odbor
Mgr. Jana Báňayová literárno-dramatický odbor
Oľga Benešová klavír
Marek Brna husle
Martina Gašparová DiS. art. tanečný odbor
Mgr. art. Karína Guldanová klavír
Milan Gál dychové nástroje
Jana Gálová priečna a zobcová flauta
Hilda Hajlová DiS. art. akordeón
Mgr. art. Mário Harnúšek výtvarný odbor
Mgr. Zlatica Hluchá zobcová flauta, klarinet
Mgr. Ondrej Hluchý klavír, organ
Vladimíra Hrušková DiS. art. tanečný odbor
Jaroslav Jankovič trúbka, keyboard
Mgr. Zuzana Janovičová klavír
Mgr. art. Ján Jozéfek literárno-dramatický odbor, spev
Mgr. Zdenko Juríček dychové nástroje
Mgr. Lea Kazičková klavír
Mgr. Katarína Kružíková spev
Mgr. art. Radoslava Lackovičová gitara
Mgr. Ľubica Mikušová klavír
Mgr. Alena Nemčeková, Dis. art. klavír
Štefan Orth výtvarný odbor
Mgr. art. Štefan Orth výtvarný odbor
Mgr. Hana Oslejová výtvarný odbor
Mgr. Oksana Paliy výtvarný odbor
Mgr. art. Linda Petráková ArtD. literárno-dramatický odbor
Mgr. art. Ľudmila Pilná výtvarný odbor
Mgr. Anna Praskačová spev
Mgr. Eva Poláková, DiS.art. spev
Anna Rýzková DiS.art. akordeón, keyboard
PaedDr. Viera Schmidtová akordeón
Lukáš Snoha DiS. art.
bicie nástroje
Mgr. Ferdinand Surový gitara
Simona Vepyová DiS. art. spev
Mgr. Jana Žúrková výtvarný odbor
Mgr. art. Natália Žúrková výtvarný odbor

 

Prevádzkoví pracovníci

Viera Celleryová
Alena Janšáková
Michal Ličko
Zuzana Lisická
Jarmila Tončíková