Facebook

Instagram

Podujatia

27., 28. 5. a 19. 6. 2024 13:00-17:00
Prijímacie skúšky
ZUŠ Senica

6. 6. - 28. 6. 2024
Absolventská výstava žiakov I. stupňa výtvarného odboru
Galéria na prízemí ZUŠ Senica

7. 6. - 28. 6. 2024
Absolventská výstava žiakov II. stupňa výtvarného odboru
Galéria v podkroví ZUŠ Senica

NAHOR