ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Aktuality

pozvánka
Vernisáž výstavy Sabina Šiková & Ivan Príkopa - Na cestách

16.11.2019 16.00, Galéria v podkroví ZUŠ


Derniéra výstavy Stará Senica v spomienkach

Stará Senica v spomienkach – pod týmto názvom bola v piatok 18.10.2019 slávnostne ukončená výstava prác dospelých žiakov ZUŠ Senica. 22 výtvarníkov z triedy Štefana Ortha sa na výstave prezentovalo 12 grafikami, 36 kresbami a maľbami a 18 keramikami, ktoré vytvorili na spomínanú tému v závere minulého školského roku. Derniéru – ukončenie výstavy obohatili premietaním fotografií starej a novej Senice už známi senickí historici Ján Peter a Ján Hromek.

Fotografie a text Štefan Orth


Vernisáž výstavy Plenér 2019 - Línie a plochy

Línie a plochy, pod týmto názvom bola v sobotu 12.10.2019 otvorená výstava prác vytvorených na plenéri vo Velkých Pavloviciach. Vystavených 75 kresieb a malieb vytvorilo 14 výtvarníkov štúdia pre dospelých ZUŠ Senica pod vedením svojho pedagóga Štefana Ortha počas troch dní od 27. do 29. septembra 2019. Vernisáž sa niesla v znamení rozvíjajúceho sa partnerstva medzi miestami Senica a Velké Pavlovice. Potvrdila to aj účasť predstaviteľov partnerských miest, starostu Velkých Pavlovic Jiřího Otřela a primátora Senice Martina Džačovského, ktorí sa k účastníkom vernisáže aj prihovorili. Spestrením vernisáže bolo tanečné vystúpenie Country Jízdy z Velkých Pavlovic, ktoré bolo ocenené srdečným potleskom...

Výstavu si môžete pozrieť v Galérii v podkroví ZUŠ Senica do 8.11.2019.

Štefan Orth


Odkaz Albína Brunovského

Traja žiaci ZUŠ Senica, pobočka Cerová, so svojim pedagógom Máriom Harnúškom sa zúčastnili na tvorivej dielni v Zohore, kde sa narodil známy Slovenský umelec, maliar a grafik Albín Brunovský.

Účastníci projektu žiaci ZŠ Zohor, ZUŠ Senica a ZUŠ Malacky tvorili na tému slovenskej rozprávky. Do projektu sa zapojili tiež profesionálny umelci, sochár a pedagóg Alojz Drahoš, grafik a fotograf Ján Hladík (autor projektu), Mário Harnúšek (ZUŠ Senica) a Rozália Habová (ZUŠ Malacky). Vytvorené práce boli vystavené v kultúrnom dome v Zohore a pozreli si ich žiaci základnej školy a verejnosť z obce Zohor.

Štefan Orth

Cieľom projektu je udržať aktívny odkaz Albína Brunovského v jeho rodnej obci formou výtvarného stvárnenia prečítaného textu (rozprávky) žiakmi Základnej školy Albína Brunovského v Zohore v spolupráci so ZUŠ Senica-Cerová, Malacky. Dva dni prebiehal spoločný ateliér detí a profesionálnych výtvarníkov: Alojz Drahoš (sochár), Rozália Habová (učiteľka ZUŠ Malacky), Mário Harnúšek (ZUŠ Senica, Cerová), Ján Hladík (fotograf, grafik) a od stredy do nedele bola prístupná výstava vytvorených prác. Bol to druhý ročník a plne potvrdil záujem detí o literatúru a výtvarnú činnosť.
Projekt je súčasťou programu občianskeho združenia ARS EOS.

autor projektu Ján Hladík, predseda ARS EOS

foto Ján Hladík

pozvánka
Výstava Plenér 2019 - Línie a plochy

12.10. - 8.11.2019, Galéria v podkroví ZUŠ


Koncert umelcov z Prahy

20.9.2019 Galériu ZUŠ v Senici zaplnilo 45 účastníkov hudobného seminára. Vďaka finančnej podpore mesta Senica - z Fondu PRO Senica, ZUŠ v Senici, OZ Výchova umením a OZ Musicasen sa žiaci, pedagógovia a naša verejnosť stali súčasťou neopakovateľnej atmosféry, ktorú vytvorili dvaja mladý umelci z Prahy - Stanislav Samuel Raška a Jan Bradáč. Seminár bol súčasťou projektu „Hudbou k prírode a prírodou k hudbe“, krorý vypracovalo OZ Musicasen pre akordeónový orchester Melody ZUŠ v Senici. Nakoľko sa podarilo získať týchto vynikajúcich lektorov pre seminár, otvorila sa možnosť zúčastniť sa seminára i širšej verejnosti.

S výrazne pozitívnou odozvou sa stretla už prvá časť seminára, v ktorej akordeonista, hudobný skladateľ a pedagóg Stanislav Samuel Raška prezentoval svoju autorskú tvorbu. Súčasnú akordeónovú prednesovú literatúru pre žiakov ZUŠ predstavil interpretáciou skladieb, notovými materiálmi i pútavým rozprávaním.

Individuálne sa venoval dotazom mladých hudobníkov, ktorí ich doslova zahŕňali otázkami a požiadavkami.

V ďalšej časti seminára, ktorý tvoril interaktívny workshop „Ako začať s improvizáciou“ huslista Jan Bradáč v spolupráci so Stanislavom Samuelom Raškom ponúkli obecenstvu vzácne pedagogické postupy, názorné ukážky i pútavé rozprávanie popretkávané interpretáciou koncertných skladieb autorov. Na záver seminára lektori prezentovali improvizáciu na zadaný rytmicko-melodický model člena Melody orchestra Senica - Radoslava Chomu (bass gitara), ktorý mal možnosť si s umelcami zaimprovizovať. V poobedňajších hodinách v príjemnej atmosfére prebiehali individuálne konzultácie lektorov s pedagógmi ZUŠ.

S pozitívnou odozvou na tvorivú atmosféru dopoludnia odchádzali nielen žiaci a pedagógovia hudobného, dramatického a výtvarného odboru našej ZUŠ ale i pedagogičky zo ZUŠ Kúty a Gbely.

Anna Rýzková DiS.art

oznam
Smernica č. 6/2019 o školnom


Centrum právnej pomoci

Program podujatí

16.11.2019 16.00
Vernisáž výstavy Sabina Šiková & Ivan Príkopa - Na cestách
Galéria v podkroví

12.10. - 8.11.2019
Výstava Plenér 2019 - Línie a plochy
Galéria v podkroví