ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SENICA

Aktuality


Adventný benefičný koncert učiteľov ZUŠ Senica 19.12.2019

foto Štefan Orth


Adventné koncerty žiakov hudobného odboru

foto Štefan Orth


Vernisáž výstavy LÍNIE A PLOCHY

V partnerskom meste Velké Pavlovice bola v piatok 6.12. otvorená výstava malieb a kresieb dvanástich výtvarníkov štúdia pre dospelých Základnej umeleckej školy Senica pod názvom LÍNIE A PLOCHY, ktoré vznikli na plenéri vo Velkých Pavloviciach v mesiaci september /27.-29.9./. Na otvorení výstavy sa zúčastnili nielen vystavujúci autori a priatelia umenia zo Senice a Velkých Pavlovic, ale aj hostia, starosta Velkých Pavlovic Jiří Votřel, ktorý výstavu otvoril, riaditeľ Gymnázia Velké Pavlovice Vlastimil Kropáč a riaditeľka ZUŠ Senica Mirka Gáfriková. V programe vernisáže vystúpila tanečná skupina Frantu Kobzu COUNTRY JÍZDA, ktorú mohli Seničania vidieť aj na premiére tejto výstavy v Galérii v podkroví ZUŠ v mesiaci október... Výstava vo výstavných priestoroch Mestského úradu Velké Pavlovice potrvá do 5. januára 2020.

Štefan Orth


Úspechy mladých spevákov

Dňa 4. 12. 2019 sa žiaci speváckeho odboru zúčastnili 11. ročníka celoslovenskej súťaže základných umeleckých škôl v klasickom sólovom speve „Dni Miloša Ruppeldta" v Bratislave.

V silnej konkurencii súťažiacich detí a študentov základných umeleckých škôl z rôznych kútov Slovenska sa odbornej porote predstavilo sedem žiakov našej školy z tried p. uč. Evy Polákovej, Anny Praskačovej a Kataríny Kružíkovej. V podaní každého speváka zazneli  dve piesne s klavírnym sprievodom p. riad. Mirky Gáfrikovej a p. uč. Ondreja Hluchého.

Ocenenia za svoje výkony a umiestnene v jednotlivých kategóriách získali:

Šimon Šinko – 3. miesto v II. kategórii,

Patrícia Ivácková – 2. miesto v III. kategórii,

Lucia Časová - čestné uznanie v III. kategórii

a Katarína Sadloňová – 1. miesto v IV. kategórii.

Naša pochvala však patrí i Marekovi Kružíkovi, Jakubovi Valáškovi a Matúšovi Slanému, chlapcom, ktorým síce porota v tomto ročníku neudelila žiadne ceny, reprezentovali však našu školu s plným nasadením a so cťou.

Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa síl a chuti do ďalšej práce.

Mgr. Eva Poláková


Scream na Dance Off - Grand Prix v Macedónsku 15 – 18. 11. 2019

Po úspešnom tanečnom roku SCREAMáci vycestovali na úplne poslednú medzinárodnú súťaž do SKOPJE v Macedónsku. 39 tanečníkov s 11 choreografiami sadlo do autobusu so svojou učiteľkou a po dlhých 17 hodinách prišli do cieľa. V piatok si pozreli stred 700 tisícového hlavného mesta, ktorého centrum je krásne vybudované, pofotili sa pri rôznych atrakciách, ktoré k tomuto mestu patria, prešli starými uličkami, ktoré dýchali históriou.

V sobotu už sme len v centre súťaže, v krásnej športovej hale. V tento deň sme súťažili s disko dance, street dance a modern dance choreografiami. Skončil sa pre nás veľmi úspešne. Podvečer sme odchádzali ovešaní medailami a s úžasným pocitom - vytancovali sme si 5 zlatých a jedno 3.miesto. Večer tanečníci oddychovali, pretože druhý deň nás čakala skúška - prebojovať sa čo najúspešnejšie s choreografiami v štýle dance show a contemporary, rešpekt pred Slovincami bol veľký. Ako prvá so svojim sólom nastúpila naša Danka Chochlíková, ktorá bola premenovaná moderátorom na „Šošlíková“, trochu odľahčil náš stres. V silnej konkurencii sme získali krásne 4 miesto. Po nástupe skupín JVK a HVK sme sa už aj trochu usmievali, obe skupiny skončili na 2. mieste. Čakala nás prezentácia HVK sóla Ninky Ružičkovej - 3. miesto, a JVK show formácii. Úsmev cez celú tvár, formácia získala 1. miesto, spokojnosť a pocit, že tvrdé tréningy majú zmysel.

Naša bilancia:
DVK disko formácia- SCREAMLAND – 1. miesto
Disko sólo – Andy Bačovski - 1. miesto
Street sólo – Andy Bačovski – 1. miesto
DVK street formácia – TEA – 1. miesto
JVK disko formácia – RED ARMY – 1. miesto
JVK street skupina – PANOPTIKUM – 3. miesto
Contemporary - Danka Chochlíková - 4. miesto
Dance show – Nina Ružičková – 3. miesto
JVK contemporary skupina – PIECE BY PIECE – 2. miesto
HVK contemporary skupina – MODRÁ DÚHA – 2. miesto
JVK contemporary formácia – TLKOT SŔDC – 1. miesto

Záver - 17 štátov, 2700 tanečníkov od Poľska až po južné krajiny Taliansko, Maďarsko, Slovinsko, Srbsko.....ale aj Ukrajina, Litva, Grécko......Večer Galakoncert za účasti európskych porotcov a sponzorov tejto veľkej súťaže a my senický Scream nominovaný s dvomi choreografiami- RED ARMY a PIECE BY PIECE. Úspech, prekvapenie, zadosťučinenie, a veľké ocenenie našej práce manželkou veľvyslanca v Macedónsku ktorá si nás fotila a blahoželala. Úžasný zážitok - vďaka zaň.

Anna Antálková, vedúca tanečného odboru ZUŠ Senica


Koncert mladých umelcov

TV utorok 19. novembra sa v koncertnej sále uskutočnil koncert, na ktorom sa predstavili traja klaviristi - poslucháči bratislavského konzervatória . Druháčka Darina Tomašovičová je bývalou žiačkou našej školy. Zahrala dve skladby od J. S. Bacha a F. Chopina .Samuel Michalec a Tadeáš Golec sú už študentami posledného, šiesteho ročníka. Ich repertoár bol závažný svojím rozsahom aj náročnosťou – pripravujú ho na súťaže, koncerty a v neposlednom rade na talentové skúšky na vysoké školy. V ich podaní si obecenstvo zložené zo senických priaznivcov klasickej hudby, ako aj z pedagógov a žiakov školy vypočulo diela W. A. Mozarta, L. v. Beethovena, F. Chopina, F. Liszta a S. Prokofjeva. Všetci traja študenti navštevujú klavírnu triedu doc. Ivety Sabovej, ArtD.,ktorá pravidelne spolupracuje aj s talentovanými žiakmi našej školy.


Úspechy gitaristov

Traja žiaci z gitarovej triedy Radoslavy Lackovičovej reprezentovali 13. novembra 2019 ZUŠ Senica na celoslovenskej súťaži pod názvom Prehliadka mladých gitaristov v Bratislave. Na súťaži vystupovali žiaci z 21 umeleckých škôl z celého Slovenska. Naši žiaci Alžbeta Morávková, Martin Jamárik a Adrian Štefka, sa v silnej konkurencii, vo svojich kategóriách, umiestnili v striebornom pásme. Blahoželáme mladým gitaristom a prajeme im, aby ich také krásne umenie, akým je hudba, bavilo aj naďalej.

Radoslava Lackovičová


Derniéra výstavy Stará Senica v spomienkach

Stará Senica v spomienkach – pod týmto názvom bola v piatok 18.10.2019 slávnostne ukončená výstava prác dospelých žiakov ZUŠ Senica. 22 výtvarníkov z triedy Štefana Ortha sa na výstave prezentovalo 12 grafikami, 36 kresbami a maľbami a 18 keramikami, ktoré vytvorili na spomínanú tému v závere minulého školského roku. Derniéru – ukončenie výstavy obohatili premietaním fotografií starej a novej Senice už známi senickí historici Ján Peter a Ján Hromek.

Fotografie a text Štefan Orth


Vernisáž výstavy Plenér 2019 - Línie a plochy

Línie a plochy, pod týmto názvom bola v sobotu 12.10.2019 otvorená výstava prác vytvorených na plenéri vo Velkých Pavloviciach. Vystavených 75 kresieb a malieb vytvorilo 14 výtvarníkov štúdia pre dospelých ZUŠ Senica pod vedením svojho pedagóga Štefana Ortha počas troch dní od 27. do 29. septembra 2019. Vernisáž sa niesla v znamení rozvíjajúceho sa partnerstva medzi miestami Senica a Velké Pavlovice. Potvrdila to aj účasť predstaviteľov partnerských miest, starostu Velkých Pavlovic Jiřího Otřela a primátora Senice Martina Džačovského, ktorí sa k účastníkom vernisáže aj prihovorili. Spestrením vernisáže bolo tanečné vystúpenie Country Jízdy z Velkých Pavlovic, ktoré bolo ocenené srdečným potleskom...

Výstavu si môžete pozrieť v Galérii v podkroví ZUŠ Senica do 8.11.2019.

Štefan Orth


Odkaz Albína Brunovského

Traja žiaci ZUŠ Senica, pobočka Cerová, so svojim pedagógom Máriom Harnúškom sa zúčastnili na tvorivej dielni v Zohore, kde sa narodil známy Slovenský umelec, maliar a grafik Albín Brunovský.

Účastníci projektu žiaci ZŠ Zohor, ZUŠ Senica a ZUŠ Malacky tvorili na tému slovenskej rozprávky. Do projektu sa zapojili tiež profesionálny umelci, sochár a pedagóg Alojz Drahoš, grafik a fotograf Ján Hladík (autor projektu), Mário Harnúšek (ZUŠ Senica) a Rozália Habová (ZUŠ Malacky). Vytvorené práce boli vystavené v kultúrnom dome v Zohore a pozreli si ich žiaci základnej školy a verejnosť z obce Zohor.

Štefan Orth

Cieľom projektu je udržať aktívny odkaz Albína Brunovského v jeho rodnej obci formou výtvarného stvárnenia prečítaného textu (rozprávky) žiakmi Základnej školy Albína Brunovského v Zohore v spolupráci so ZUŠ Senica-Cerová, Malacky. Dva dni prebiehal spoločný ateliér detí a profesionálnych výtvarníkov: Alojz Drahoš (sochár), Rozália Habová (učiteľka ZUŠ Malacky), Mário Harnúšek (ZUŠ Senica, Cerová), Ján Hladík (fotograf, grafik) a od stredy do nedele bola prístupná výstava vytvorených prác. Bol to druhý ročník a plne potvrdil záujem detí o literatúru a výtvarnú činnosť.
Projekt je súčasťou programu občianskeho združenia ARS EOS.

autor projektu Ján Hladík, predseda ARS EOS

foto Ján Hladík


Koncert umelcov z Prahy

20.9.2019 Galériu ZUŠ v Senici zaplnilo 45 účastníkov hudobného seminára. Vďaka finančnej podpore mesta Senica - z Fondu PRO Senica, ZUŠ v Senici, OZ Výchova umením a OZ Musicasen sa žiaci, pedagógovia a naša verejnosť stali súčasťou neopakovateľnej atmosféry, ktorú vytvorili dvaja mladý umelci z Prahy - Stanislav Samuel Raška a Jan Bradáč. Seminár bol súčasťou projektu „Hudbou k prírode a prírodou k hudbe“, krorý vypracovalo OZ Musicasen pre akordeónový orchester Melody ZUŠ v Senici. Nakoľko sa podarilo získať týchto vynikajúcich lektorov pre seminár, otvorila sa možnosť zúčastniť sa seminára i širšej verejnosti.

S výrazne pozitívnou odozvou sa stretla už prvá časť seminára, v ktorej akordeonista, hudobný skladateľ a pedagóg Stanislav Samuel Raška prezentoval svoju autorskú tvorbu. Súčasnú akordeónovú prednesovú literatúru pre žiakov ZUŠ predstavil interpretáciou skladieb, notovými materiálmi i pútavým rozprávaním.

Individuálne sa venoval dotazom mladých hudobníkov, ktorí ich doslova zahŕňali otázkami a požiadavkami.

V ďalšej časti seminára, ktorý tvoril interaktívny workshop „Ako začať s improvizáciou“ huslista Jan Bradáč v spolupráci so Stanislavom Samuelom Raškom ponúkli obecenstvu vzácne pedagogické postupy, názorné ukážky i pútavé rozprávanie popretkávané interpretáciou koncertných skladieb autorov. Na záver seminára lektori prezentovali improvizáciu na zadaný rytmicko-melodický model člena Melody orchestra Senica - Radoslava Chomu (bass gitara), ktorý mal možnosť si s umelcami zaimprovizovať. V poobedňajších hodinách v príjemnej atmosfére prebiehali individuálne konzultácie lektorov s pedagógmi ZUŠ.

S pozitívnou odozvou na tvorivú atmosféru dopoludnia odchádzali nielen žiaci a pedagógovia hudobného, dramatického a výtvarného odboru našej ZUŠ ale i pedagogičky zo ZUŠ Kúty a Gbely.

Anna Rýzková DiS.art

oznam
Smernica č. 6/2019 o školnom


Centrum právnej pomoci

Program podujatí

od 6.12.2019
Vianočná výstava žiakov výtvarného odboru
Galéria a predsálie koncertnej sály